Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2017 koostamise ettepanek

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0970Liik: Muu toimikVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:20.07.2012 16:48
  Tähtaeg:24.08.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0970/01
  20.07.2012 16:38
  Korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2017 koostamise ettepanek

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 03.09.2012 10:37Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 24.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 30.08.2012 16:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 22.08.2012 14:47Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 28.08.2012 16:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 24.08.2012 09:18Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 24.08.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 24.08.2012 23:59Vastatud: 24.08.2012 16:04Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaÜhingu Korruptsioonivaba Eesti arvamus korruptsioonivastase strateegia kohtaAsso Prii24.08.2012 16:30

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:01.08.2012 15:18
  Tähtaeg:31.08.2012 23:59
  Pealkiri:Korruptsioonivastase strateegia koostamise ettepanek
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Ketlin Kotto
  Kirjeldus:
  Avaliku konsulteerimise eesmärgiks on avaliku arutelu algatamine Korruptsioonivastase strateegia 2013-2017 koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  Korruptsioonivastane strateegia 2008-2012 tegevused on planeeritud kuni 2012. aastani (kaasa arvatud). Seega on kehtiva strateegia lõppemisel vajalik leppida kokku jätkutegevused korruptsiooni ennetamisel ning tõkestamisel.
  Korruptsioonivastase strateegia eesmärkideks on ennetada korruptsiooni erinevates sektorites ning tõsta erinevate sihtrühmade korruptsioonialast teadlikkust. Korruptsioonivastase strateegia 2013-2017 eesmärkideks on paika panna järgneva perioodi tegevused ning lahendust vajavad probleemid seoses korruptsiooniga.
  Strateegia koostamise kitsamad eesmärgid on:
  •	Uuendada ning täiendada perioodi 2013-2017 riigipoolse korruptsioonivastase tegevuse prioriteetsed suunad ja meetmed;
  •	Leppida kokku lahendamist vajavad probleemid;
  •	Leppida kokku ajakava tegevuste täitmiseks;
  •	Panna paika konkreetsete tegevuste eest vastutavad institutsioonid ja asutused.
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on Justiitsministeeriumi poolt koostatud arengukava (Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013-2017) koostamise ettepaneku tutvustamine avalikkusele ning saada ettepanekuid ja tagasisidet arengukava koostamise ettepanekus toodud teemadele.
  Täpsemalt on avaliku konsultatsiooni kaudu soov saada tagasisidet järgnevatele küsimustele:
  1.	Kas kaardistatud on olulisemad teemad?
  2.	Missuguste täiendavate ning lahendust vajavate suuremate probleemidega peaks veel arvestama?
  3.	Missugused on teie poolt pakutud strateegia tegevused perioodiks 2013-2017?
  4.	Millised on teie ettepanekud strateegia koostamise ja partnerite kaasamise osas?
  Teie tagasisidet ja ettepanekuid ootame 31. augustiks 2012.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0970/02
  01.08.2012 15:14
  Korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2017 koostamise ettepanek

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.12.2012 11:23
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2020 koostamise ettepanek
  Koostajad:Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik Urvo Klopets (tel 6 208 178; e-post: [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liis Laaneloog, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid