Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-1317Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.12.2019 14:59
  Tähtaeg:14.01.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-1317/01
  18.12.2019 14:53
  Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 14.01.2020 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:17.03.2020 13:29
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohtute talituse nõunik Lagle Zobel (tel 620 8279, e-post [email protected]). Eelnõu aitas töötada välja töörühm koosseisus Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep ([email protected]), Riigikohtu esimees Villu Kõve, Tallinna Maakohtu kohtunik Heili Sepp ja Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa. Eelnõu ja seletuskirja osa, mis puudutab Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakonna piirkondlike talituste ärakaotamist, on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohturegistrite talituse tolleaegne juhataja Kairit Kirsipuu (tel 680 3109, e-post [email protected]). Eelnõu sätte sõnastamisel, mis reguleerib maa- ja ringkonnakohtu kohtunike halduskohtu koosseisu ajutist kaasamist väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, korrakaitseseaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise (massilisest sisserändest põhjustatud hädaolukord) seaduseelnõus välja toodud juhtudel, on osalenud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Helen Kranich (tel 620 8110, e-post [email protected]). i
  Dokumendi allkirjastaja:Raivo Aeg, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1317/02
  17.03.2020 13:14
  Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:02.04.2020 12:47
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1317/03
  02.04.2020 12:46
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-1317/01
  18.12.2019 14:53
  Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava19-1317/02
  17.03.2020 13:14
  Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava19-1317/03
  02.04.2020 12:46
  Seaduseelnõu algatamine