Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: REM. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium»

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-1132Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: MaaeluministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:12.11.2019 10:36
  Tähtaeg:26.11.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-1132/01
  12.11.2019 10:30
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 16.12.2019 09:39Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 04.12.2019 13:35Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 03.12.2019 17:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 26.11.2019 16:32Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 31.01.2020 13:00Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Vastatud: 06.12.2019 14:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 26.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.01.2020 10:06
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Esitaja:Maaeluminister
  Ettevalmistanud asutus:Maaeluministeerium
  Nimetus:Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Koostajad:PõKa 2030 eelnõu koostamist ning juhtkomisjoni (vt ptk XI) tegevust juhtis kuni 25.11.2019 Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti koostöös toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri Toomas Kevvai (alaeesmärgi 1 tegevussuunad 1, 2, 3 ja 7), põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Gorbani (alaeesmärgi 1 tegevussuunad 4, 5 ja 6), kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri Siim Tiidemanni (alaeesmärgi 2 tegevussuund 8) ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude kaitse ja looduskaitse ning metsanduse ja jahinduse asekantsleri Marku Lambiga (alaeesmärgi 2 tegevussuund 8). Töörühmade ja andmete kogumise tegevusi koordineerisid koostöös vastavate osakondade juhatajatega tegevussuunas 1 Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja asetäitja Martin Kukk ([email protected]), peaspetsialist Marge Nõmmik ([email protected]) ja maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Martti Mandel ([email protected]), tegevussuunas 2 toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi ([email protected]); tegevussuunas 3 toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja Katrin Lõhmus ([email protected]), tegevussuunas 4 maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Reelika Päädam ([email protected]) ja maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik ([email protected]); tegevussuunas 5 maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo nõunik Katre Kirt ([email protected]), tegevussuunas 6 maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo juhataja Kai Kalmann ([email protected]) ja tegevussuunas 7 teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Maarja Malm ([email protected]) ja teadus- ja arendusosakonna juhataja Sirli Pehme ([email protected]). Kestliku kalanduse alaeesmärgiga seotud tegevussuuna 8 töörühmade ja andmete kogumisega seotud tegevusi koordineerisid Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome, kalamajandusosakonna nõunik Eve Külmallik (eve.kü[email protected]), turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Eduard Koitmaa ([email protected]) ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus ([email protected]) ning nõunik Kaire Märtin ([email protected]). Avalikkuse teavitamist koordineeris Maaeluministeeriumi avalike suhete osakond, sh e-infolehed, blogid, kodulehe materjalid (lisainfo nõunik Anne-Liisi Mändmets: [email protected]). PõKa 2030 eelnõu ja eelarveprognoosi koostamist ning PwC teostatud tegevuspõhisele eelarvele ülemineku projekti „TERE MEM“ tulemuste rakendamist koordineeris Maaeluministeeriumi strateegia ja finantsosakonna juhataja Marten-Ingmar Merivee ([email protected]) koostöös Keskkonnaministeeriumi eelarve ja planeerimise osakonna juhataja Margo Nõukasega ([email protected]). PõKa 2030 mõjude eelhindamise projekti teostas Eesti Maaülikooli uurimisrühm Ants-Hannes Viira, PhD ([email protected] juhtimisel ja PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise Hendrikson & Ko Riin Kutsari ([email protected]) ja Martin Ruuli ([email protected]) juhtimisel. PõKa 2030 kaasamisprotsessi projekti teostas Ernst & Young uurimisrühm Keiu Friedenthali ([email protected]) juhtimisel. Kõigi kolme uuringu tulemused on avaldatud Maaeluministeeriumi kodulehel. Uuringute tellimise hankeid, tulemuste rakendamist ja PõKa 2030 pt. 5 ning seletuskirja koostamist koordineeris Maaeluministeeriumi strateegia ja finantsosakonna mõjude hindamise ja kaasamise nõunik Aare Kasemets, PhD ([email protected], tel 56489869 / aare1skype). PõKa 2030 eelnõu keeletoimetuse tegi Victoria Parmas ja küljendas Ecoprint OÜ.
  Dokumendi allkirjastaja:Arvo Aller, Maaeluministeerium
  Edastaja:Margit Rum, Maaeluministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1132/06
  15.01.2020 10:03
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.01.2020 14:55
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Esitaja:Maaeluminister
  Ettevalmistanud asutus:Maaeluministeerium
  Nimetus:Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Koostajad:PõKa 2030 eelnõu koostamist ning juhtkomisjoni (vt ptk XI) tegevust juhtis kuni 25.11.2019 Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti koostöös toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri Toomas Kevvai (alaeesmärgi 1 tegevussuunad 1, 2, 3 ja 7), põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Gorbani (alaeesmärgi 1 tegevussuunad 4, 5 ja 6), kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri Siim Tiidemanni (alaeesmärgi 2 tegevussuund 8) ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude kaitse ja looduskaitse ning metsanduse ja jahinduse asekantsleri Marku Lambiga (alaeesmärgi 2 tegevussuund 8). Töörühmade ja andmete kogumise tegevusi koordineerisid koostöös vastavate osakondade juhatajatega tegevussuunas 1 Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja asetäitja Martin Kukk ([email protected]), peaspetsialist Marge Nõmmik ([email protected]) ja maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo juhataja Martti Mandel ([email protected]), tegevussuunas 2 toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi ([email protected]); tegevussuunas 3 toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja Katrin Lõhmus ([email protected]), tegevussuunas 4 maakasutuspoliitika osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Reelika Päädam ([email protected]) ja maakasutuspoliitika osakonna juhataja Katrin Rannik ([email protected]); tegevussuunas 5 maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo nõunik Katre Kirt ([email protected]), tegevussuunas 6 maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo juhataja Kai Kalmann ([email protected]) ja tegevussuunas 7 teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Maarja Malm ([email protected]) ja teadus- ja arendusosakonna juhataja Sirli Pehme ([email protected]). Kestliku kalanduse alaeesmärgiga seotud tegevussuuna 8 töörühmade ja andmete kogumisega seotud tegevusi koordineerisid Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome, kalamajandusosakonna nõunik Eve Külmallik (eve.kü[email protected]), turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Eduard Koitmaa ([email protected]) ja Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus ([email protected]) ning nõunik Kaire Märtin ([email protected]). Avalikkuse teavitamist koordineeris Maaeluministeeriumi avalike suhete osakond, sh e-infolehed, blogid, kodulehe materjalid (lisainfo nõunik Anne-Liisi Mändmets: [email protected]). PõKa 2030 eelnõu ja eelarveprognoosi koostamist ning PwC teostatud tegevuspõhisele eelarvele ülemineku projekti „TERE MEM“ tulemuste rakendamist koordineeris Maaeluministeeriumi strateegia ja finantsosakonna juhataja Marten-Ingmar Merivee ([email protected]) koostöös Keskkonnaministeeriumi eelarve ja planeerimise osakonna juhataja Margo Nõukasega ([email protected]). PõKa 2030 mõjude eelhindamise projekti teostas Eesti Maaülikooli uurimisrühm Ants-Hannes Viira, PhD ([email protected] juhtimisel ja PõKa 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise Hendrikson & Ko Riin Kutsari ([email protected]) ja Martin Ruuli ([email protected]) juhtimisel. PõKa 2030 kaasamisprotsessi projekti teostas Ernst & Young uurimisrühm Keiu Friedenthali ([email protected]) juhtimisel. Kõigi kolme uuringu tulemused on avaldatud Maaeluministeeriumi kodulehel. Uuringute tellimise hankeid, tulemuste rakendamist ja PõKa 2030 pt. 5 ning seletuskirja koostamist koordineeris Maaeluministeeriumi strateegia ja finantsosakonna mõjude hindamise ja kaasamise nõunik Aare Kasemets, PhD ([email protected], tel 56489869 / aare1skype). PõKa 2030 eelnõu keeletoimetuse tegi Victoria Parmas ja küljendas Ecoprint OÜ.
  Dokumendi allkirjastaja:Arvo Aller, Maaeluministeerium
  Edastaja:Margit Rum, Maaeluministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1132/07
  29.01.2020 14:47
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:31.01.2020 19:10
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1132/09
  31.01.2020 19:07
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-1132/01
  12.11.2019 10:30
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/02
  03.12.2019 17:36
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/03
  04.12.2019 13:35
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/04
  06.12.2019 14:09
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/05
  16.12.2019 09:39
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/06
  15.01.2020 10:03
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/07
  29.01.2020 14:47
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/08
  31.01.2020 13:00
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030
  Ava19-1132/09
  31.01.2020 19:07
  Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine