Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KLIM. Kliimaministeerium»

„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0898Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.08.2016 09:57
  Tähtaeg:29.08.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0898/01
  08.08.2016 09:51
  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 02.09.2016 16:23Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 01.09.2016 10:46Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 09.09.2016 10:07Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 13.09.2016 10:17Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 02.09.2016 10:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 31.10.2016 10:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Vastatud: 11.08.2016 16:46Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 29.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.08.2016 10:10
  Tähtaeg:29.08.2016 23:59
  Pealkiri:„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020
  Asutus:Keskkonnaministeerium
  Valdkond:Keskkond
  Algataja:Juta Laul
  Kirjeldus:
  Arengukavas kirjeldatakse kliimamuutustega kohanemise valdkonna olulisemaid probleeme, kliimastsenaariumite põhjal Eesti tuleviku kliimat ja kliimamuutuste mõjusid kaheksas prioriteetses valdkonnas. Arengukavas esitatakse tegevusraamistik, mille alusel vähendatakse Eesti riigi haavatavust kliimamuutuste mõju suhtes. Arengukava koostati, tuginedes põhjalikele uuringutele, mille käigus selgitati välja kohanemismeetmed, mida tuleb võtta lühikeses
  ajavaates (kuni aastani 2030) kui ka pikaajalises perspektiivis (kuni 2050 ja 2100). Arengukava eesmärkide saavutamist toetab arengukava elluviimiseks koostatud rakendusplaan.
  Sisu:
  Arengukava üldeesmärk on suurendada riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Arengukava elluviimise tulemusena paraneb Eesti riigi valmisolek ja suutlikkus kliimamuutustega toimetulekuks kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasemel ning selgitatakse välja kliimamuutustele kõige haavatavamad valdkonnad. Arengukavaga planeeritakse ja juhitakse kliimamuutuste mõjuga kohanemise valdkonda terviklikult ühe strateegiadokumendi kaudu ning koondatakse ja ühtlustatakse kliimamuutuste mõjuga kohanemise käsitlust.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava16-0898/01
  08.08.2016 09:51
  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:24.10.2016 15:26
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 ja rakendusplaan aastateks 2017-2020
  Dokumendi allkirjastaja:Marko Pomerants, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Ere Valgemäe, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0898/07
  24.10.2016 15:23
  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:25.11.2016 14:25
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 ja rakendusplaan aastateks 2017-2020
  Dokumendi allkirjastaja:Marko Pomerants, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Ere Valgemäe, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine Riigikogule)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.12.2016 16:44
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava Riigikogule arutamiseks esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0898/10
  29.12.2016 16:41
  Arengukava esitamine Riigikogule

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:27.02.2017 14:37
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020
  Koostajad:Evelyn Müürsepp, [email protected], tel 626 2895
  Dokumendi allkirjastaja:Marko Pomerants, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Kaie Siniallik, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0898/12
  27.02.2017 14:26
  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

  Kõik selle toimiku dokumendid