Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-0353Liik: Muu toimikVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.03.2013 16:36
  Tähtaeg:09.04.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-0353/01
  07.03.2013 16:29
  Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 09.04.2013 23:59Vastatud: 02.04.2013 17:37Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 09.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 09.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 09.04.2013 23:59Vastatud: 08.04.2013 11:45Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.03.2013 17:17
  Tähtaeg:28.03.2013 23:59
  Pealkiri:Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Tööelu
  Algataja:Aili Petti
  Kirjeldus:
  Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse eesmärgiks on analüüsida eelnõu koostamise vajalikkust ja otstarbekust.
  Sisu:
  Kehtivas õiguses on kollektiivläbirääkimised reguleeritud 16.05.1993 jõustunud kollektiivlepingu seadusega (edaspidi KLS), mis sätestab kollektiivlepingu sõlmimise, jõustumise ning kehtivuse korra, nõuded kollektiivlepingu vormile ja sisule. 
  Kollektiivse töötüliga seonduvat reguleerib 07.06.1993 jõustunud kollektiivse töötüli lahendamise seadus (edaspidi KTLS), mis sätestab kollektiivse töötüli mõiste, erinevad kollektiivse töötüli lahendamise võimalused (sh lepitamine), samuti nõuded töösulu ning streigi (sh hoiatus- ja toetusstreik) korraldamiseks. 
  KTLS alusel on Vabariigi Valitsus 30.11.1993 vastu võtnud kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse, mis sätestab lepitusprotseduuride korra ning reguleerib lepitaja õigusi ja kohustusi kollektiivsete töötülide lepitamisel. 
  Väljatöötatav eelnõu ühendab eelmainitud õigusaktide reguleerimisvaldkonnad ning toob kaasa nii sisulisi kui tehnilisi muudatusi. 
  Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus sisaldab seaduseelnõu väljatöötamise põhjendusi, peamisi probleemkohti, teiste riikide praktikat, muudatuste võimalikku mõju ning eelnõu tegemise ajakava.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-0353/02
  07.03.2013 17:12
  Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.03.2013 09:10
  Tähtaeg:09.04.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-0353/01
  07.03.2013 16:29
  Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse töötüli seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 09.04.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 18.04.2013 08:09Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 09.04.2013 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid