Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-0890Liik: Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.06.2015 09:58
  Tähtaeg:13.07.2015 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-0890/01
  18.06.2015 09:56
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Vastatud: 16.07.2015 11:06Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Vastatud: 27.07.2015 10:24Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.06.2015 10:57
  Tähtaeg:13.07.2015 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-0890/01
  18.06.2015 09:56
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 13.07.2015 23:59Vastatud: 15.07.2015 15:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 13.07.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumVastatud: 09.07.2015 16:43Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Planeerijate Ühingu seisukohad ORME määruseleMaila Kuusik11.07.2015 14:56

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.08.2015 15:59
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Määruse eelnõu
  Esitaja:Riigihalduse minister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok ([email protected], tel 615 5175) ning planeeringute osakonna nõunikud Anni Konsap ([email protected], tel 612 5182) ja Tiit Oidjärv ([email protected]; tel 612 5181). Eelnõu koostamisel küsiti arvamust teistelt ministeeriumidelt, kohalikelt omavalitsustelt, maavalitsustelt, Eesti Planeerijate Ühingult. Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass ([email protected], tel 612 5230). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, e-post [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Arto Aas, Rahandusministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava15-0890/06
  26.08.2015 15:55
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava15-0890/01
  18.06.2015 09:56
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Ava15-0890/02
  09.07.2015 16:43
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Ava15-0890/03
  15.07.2015 15:21
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Ava15-0890/04
  16.07.2015 11:06
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Ava15-0890/05
  27.07.2015 10:24
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri
  Ava15-0890/06
  26.08.2015 15:55
  Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri