Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku kooskõlastamiseks esitamine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-1084Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik: Silver Pramann

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.08.2012 09:37
  Tähtaeg:14.09.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-1084/01
  28.08.2012 09:33
  Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku kooskõlastamiseks esitamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Vastatud: 18.09.2012 13:42Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Vastatud: 19.09.2012 15:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 14.09.2012 23:59Vastatud: 11.09.2012 15:51Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Vastatud: 17.09.2012 09:54Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 14.09.2012 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.08.2012 09:45
  Tähtaeg:14.09.2012 23:59
  Pealkiri:Lõimumisvaldkonna arengukava „ Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepanek
  Asutus:Kultuuriministeerium
  Valdkond:Integratsioon
  Algataja:Terje Viertek
  Kirjeldus:
  Avaliku konsulteerimise eesmärgiks on avaliku arutelu algatamine lõimumisvaldkonna arengukava „ Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku osas.
  Sisu:
  Uue arengukava koostamise vajadus tuleneb asjaolust, et praegu kehtiva arengukava „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ tegevused lõppevad järgmisel aastal ning 2011. aastal valminud Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring kirjeldas ühiskonnas lahendust vajavaid probleeme. Seega on vaja kokku leppida jätkutegevused, prioriteedid ja vahendid. Arengukava eesmärk on sidus ühiskond, mis toetab Eesti arengut ja mille üldistatud näitajaks on ühiskonna kasvanud tolerantsus erinevuste suhtes, immigranttaustaga elanike elukvaliteet Eestis (sh eesti keele oskus, aktiivsus ühiskonnas, tööhõives, elukestvas õppes ning kodanikuidentiteet) ja ühiskonna sidusus. 
  
  Uue arengukava meetmeid iseloomustab senisest paindlikum ja sihtrühma vajadustest lähtuv lõimumispoliitika, mis arvestab lõimklastritel põhinevate sihtrühmade vajadusi ning võimalusi.
  
  Avaliku konsultatsiooni eesmärk on tutvustada Kultuuriministereiumi ja lõimumiskava juhtrühma poolt koostatud lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepanekut avalikkusele ning saada ettepanekuid ja tagasisidet arengukava koostamise ettepanekus toodud teemadele.
  
  Täpsemalt on avaliku konsultatsiooni kaudu soov saada tagasisidet järgnevatele küsimustele:
  1.	Arengukava ettepanekus on toodud 4 olulisemat lahendust vajavat probleemide ringi. Milliseid aspekte peaks nende probleemide puhul veel arvestama?
  2.	Kuidas tõsta sisserännanute motivatsiooni ja vastutust Eesti ühiskonda lõimumiseks, eelkõige keeleoskuse omandamisel? Kas Eesti peaks kaaluma mitmete riikide eeskujul nn integratsioonilepingute süsteemi, millega kehtestatakse riigi poolt vahendite eraldamisel sisserännanutele tähtajad ja kohustused nt keeleeksami sooritamisel.
  3.	Milline roll, vastutus ja tegevused peaksid lõimumisprotsessis olema era- ja kolmanda sektori kanda? 
  4.	Milline võiks olla ühendav idee, mis toetaks ühiskonna sidusust?
  5.	Millised on teie ettepanekud strateegia koostamise ja partnerite kaasamise asjus?
  
  Teie tagasisidet ja ettepanekuid ootame 14. septembriks 2012.
  
  Arengukava koostamise ettepaneku mitteametlikud tõlked vene ja inglise keeles leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-1084/01
  28.08.2012 09:33
  Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku kooskõlastamiseks esitamine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud
  Ava12-1084/07
  09.10.2012 14:33
  Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku kooskõlastamiseks esitamine
  Ava12-1084/08
  09.10.2012 14:36
  Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku kooskõlastamiseks esitamine

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:03.10.2012 10:43
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Kultuuriminister
  Ettevalmistanud asutus:Kultuuriministeerium
  Nimetus:„Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Koostajad:Silver Pramann, Nora Lahe
  Dokumendi allkirjastaja:Rein Lang, Kultuuriministeerium
  Edastaja:Nora Lahe, Kultuuriministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-1084/06
  03.10.2012 09:44
  „Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

  Kõik selle toimiku dokumendid