Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 6. Majanduspoliitika (Economic policy)»Allsari: 6.1. Üldine majanduspoliitika (General economic policy)»All-allsari: 6.1.1. Üldine majanduspoliitika (General economic policy)»

COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 21-0846Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.07.2021 14:49
  Tähtaeg:06.09.2021 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 14.07.2021 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava21-0846/01
  01.07.2021 16:47
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/02
  14.07.2021 14:34
  Riigikantselei resolutsioon: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 06.09.2021 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.07.2021 14:51
  Tähtaeg:25.08.2021 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile vastavalt Riigikantselei 14.07.2021 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava21-0846/01
  01.07.2021 16:47
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/02
  14.07.2021 14:34
  Riigikantselei resolutsioon: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 25.08.2021 23:59Vastatud: 03.08.2021 14:25
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 25.08.2021 23:59Vastatud: 25.08.2021 17:17
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 25.08.2021 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.09.2021 08:46
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kristiina Koll (620 8265, [email protected]). Seisukohtade koostamisel on olulisel määral tuginetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi sisendile.
  Dokumendi allkirjastaja:MARIS LAURI
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava21-0846/05
  15.09.2021 08:29
  COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava21-0846/01
  01.07.2021 16:47
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/02
  14.07.2021 14:34
  Riigikantselei resolutsioon: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/03
  03.08.2021 14:25
  COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/04
  25.08.2021 17:17
  COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/05
  15.09.2021 08:29
  COM(2021) 347 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV tarbijakrediidi kohta
  Ava21-0846/06
  16.09.2021 13:38
  KOK otsus: seisukohad heaks kiita, täiendada seisukohta 1.2.1. Täiendatud seisukohad esitatakse 16.09 VV istungile.
  Ava21-0846/07
  16.09.2021 13:40
  Riigikantselei kiri Riigiikogule