Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Hädaolukorra seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1452Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Marion Ross, [email protected], 6125214

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:16.10.2015 14:12
  Tähtaeg:06.11.2015 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1452/01
  16.10.2015 14:05
  Hädaolukorra seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 12.11.2015 11:59Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 12.11.2015 14:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 12.11.2015 07:28Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 22.10.2015 09:49Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 03.12.2015 14:22Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 25.11.2015 15:12Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 16.11.2015 11:26Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 12.11.2015 13:47Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 09.11.2015 13:17Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 06.11.2015 23:59Vastatud: 06.11.2015 15:16Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaEesti PankTähtaeg: 06.11.2015 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.10.2015 11:28
  Tähtaeg:12.11.2015 23:59
  Pealkiri:Hädaolukorra seaduse eelnõu
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab avalikuks konsultatsiooniks uue hädaolukorra seaduse eelnõu. 
  Eelnõu kohta oodatakse kommentaare ja ettepanekuid 12. novembriks
  Sisu:
  .2009. aasta juulis jõustus HOS, millega uuendati oluliselt kriisireguleerimisvaldkonna õigusraamistikku. Seni kehtinud hädaolukorraks valmisoleku seadus ja eriolukorra seadus liideti üheks seaduseks ning muudeti oluliselt kriisireguleerimisvaldkonna senist loogikat ja ülesehitust. 
  
  2011. aastal alustas Siseministeerium HOS-iga seotud probleemide analüüsimist, eesmärk oli hinnata, kuidas on see seadus rakendunud. Siseministeerium tellis 2013. ja 2014. aastal advokaadibüroolt SORAINEN kaks kriisireguleerimisvaldkonna õiguslikku analüüsi, et kriisireguleerimise korraldust riigis põhjalikumalt analüüsida. Analüüside keskmes oli kriisireguleerimise kui horisontaalse valdkonna korraldamise ja hädaolukorra lahendamise juhtimise põhimõtted ning hädaolukorra ja eriolukorra eristamise vajalikkus. 2014. aasta mais saadeti kooskõlastamisele hädaolukorra seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus (edaspidi VTK), mis käsitles järgmisi teemasid:
  •	poolte vastutuse ja pädevuse täpsustamine kriisireguleerimisvaldkonnas, 
  •	hädaolukorra termini selgemaks muutmine,
  •	eriolukorra juhi õiguste suurendamine,
  •	elutähtsate teenuste regulatsiooni korrastamine,
  •	riigi tegevusvaru korraldamise põhimõtete täpsustamine ja
  •	suure rünnakuriskiga objektide kaitse korraldamine.
  
  Hädaolukorra seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) on koostatud VTK-s kirjeldatud probleemide lahendamiseks, kuigi näiteks suure rünnakuriskiga objektide kaitse regulatsiooniga seotud küsimused lahendati RiKS-i menetlemise käigus. Eelnõuga lahendatakse ka muud probleemid, mida VTK-s otsesõnu ei nimetatud, kuid millele on tähelepanu juhtinud kriisireguleerimisega tegelevad asutused või mis ilmnesid 2015. aasta aprillis-mais toimunud üleriigilisel kriisireguleerimisõppusel CONEX . Kuna probleemide lahendamiseks on kehtivat seadust vaja muuta suures mahus, on välja töötatud HOS-i uus terviktekst.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1452/01
  16.10.2015 14:05
  Hädaolukorra seadus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.12.2015 14:35
  Tähtaeg:22.01.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 22.01.2016 23:59Vastatud: 12.02.2016 15:32Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 22.01.2016 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.03.2016 16:45
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Hädaolukorra seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja asetäitjad Tuuli Räim (teenistussuhe lõppenud) ja Kersti Maurer (tel 612 5278, [email protected]), sama osakonna õigusnõunik Marion Ross (tel 612 5214, [email protected]) ning nõunikud Galina Danilišina (tel 612 5146, [email protected]), Marko Ild (tel 612 5219, [email protected]), Andres Parve (tel 612 5265, [email protected]) ja Iivi Luuk (teenistussuhe lõppenud). Eelnõu ja seletuskirja koostamises osalesid ka Siseministeeriumi õigusosakonna juhataja Margit Gross (tel 612 5122, [email protected]) ning Siseministeeriumi strateegiaosakonna juhataja Viola Mäemurd (tel 612 5154, [email protected]) ja sama osakonna nõunik Keaty Siivelt (tel 612 5274, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Gerly Herm (tel 612 5234, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:04.04.2016 14:01
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1452/14
  04.04.2016 13:59
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid