Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KLIM. Kliimaministeerium»

Eelnõu toimiku number: 16-1049Liik: SeaduseelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik: Hendrik Põldoja, 6262861, [email protected]

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.09.2016 16:36
  Tähtaeg:28.09.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-1049/01
  14.09.2016 16:34
  Veeseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 05.10.2016 15:54Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 13.10.2016 08:14Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 12.10.2016 15:12Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 28.09.2016 09:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 10.10.2016 09:22Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 03.10.2016 14:47Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Vastatud: 24.10.2016 10:08Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 28.09.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitVastatud: 30.09.2016 10:59Mitte kooskõlastatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitVastatud: 30.09.2016 11:28Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Erametsaliidu ettepanekud veeseaduse muutmise seaduse eelnõusseLiina Laineveer28.09.2016 21:44
  AvaPõllumajandusorganisatsioonide (EPK, EPKK, ETKL) ettepanekud eelnõusseAnn Riisenberg12.10.2016 09:29

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:06.10.2017 09:49
  Tähtaeg:30.11.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-1049/11
  06.10.2017 09:46
  Veeseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.11.2017 23:59Vastatud: 15.12.2017 08:19Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.04.2018 11:46
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:Veeseadus
  Koostajad:Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Karin Kroon ([email protected], tel 626 2865), merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner ([email protected], tel 626 2855) ning järgmised veeosakonna teenistujad: nõunik Raili Kärmas ([email protected], tel 626 6858), peaspetsialist Irja Truumaa ([email protected], tel 626 2899), peaspetsialist Kersti Türk ([email protected], 626 2809), peaspetsialist Margus Korsjukov ([email protected], tel 626 2853), peaspetsialist Reet Ulm ([email protected], tel 626 2857), peaspetsialist Agne Aruväli (tel 626 2968, [email protected]), peaspetsialist Hendrik Põldoja ([email protected], tel 626 2861).
  Dokumendi allkirjastaja:Siim Valmar Kiisler, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Ere Valgemäe, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:17.05.2018 14:06
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-1049/14
  17.05.2018 14:05
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-1049/01
  14.09.2016 16:34
  Veeseadus
  Ava16-1049/02
  28.09.2016 09:09
  Veeseadus
  Ava16-1049/03
  30.09.2016 10:58
  Veeseadus
  Ava16-1049/04
  30.09.2016 11:28
  Veeseadus
  Ava16-1049/05
  03.10.2016 14:46
  SiM märkused - Veeseadus
  Ava16-1049/06
  05.10.2016 15:54
  Veeseadus
  Ava16-1049/07
  10.10.2016 09:22
  Veeseadus
  Ava16-1049/08
  12.10.2016 15:12
  Veeseadus
  Ava16-1049/09
  13.10.2016 08:14
  Veeseadus
  Ava16-1049/10
  24.10.2016 10:07
  Veeseadus
  Ava16-1049/11
  06.10.2017 09:46
  Veeseadus
  Ava16-1049/12
  15.12.2017 08:19
  Veeseadus
  Ava16-1049/13
  26.04.2018 11:39
  Veeseadus
  Ava16-1049/14
  17.05.2018 14:05
  Seaduseelnõu algatamine