Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 23-0452Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.05.2023 11:55
  Tähtaeg:09.05.2023 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava23-0452/01
  04.05.2023 11:53
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Vastatud: 10.05.2023 10:56Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Vastatud: 11.05.2023 09:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Vastatud: 11.05.2023 09:50Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 09.05.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 15.05.2023 11:35Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 09.05.2023 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.05.2023 09:54
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalkaitseminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik (tähtajaliselt Riigikohtust üle viidud) Susann Liin ([email protected]). Abieluvõrdsusega seotud muudatused on koostatud koostöös vandeadvokaadi abi Andra Olmi (Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse endine nõunik) ([email protected]) ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõuniku Kristel Vainoga ([email protected]). Kooseluseaduse rakendamiseks vajalikud muudatused on ajakohastanud Susann Liin ja Kristel Vaino. Eelnõu seletuskirja koostamisel panustas ka Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna nõunik Taavi Koppel ([email protected]). Eelnõu väljatöötamisse on panustanud ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ([email protected]). Kooselulepingute kohta andmete andmise ja kannete tegemisega seotud muudatused on koostatud koostöös Siseministeeriumi rahvastikuregistri halduse talituse juhataja Mairis Kungla ([email protected]), perekonnaseisutoimingute talituse juhataja Mari Käbi ([email protected]), rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase ([email protected]) ja õigusnõuniku Annika Nõmmik Aydiniga ([email protected]). Notarite tegevust puudutavate muudatuste koostamisel osalesid Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse nõunik Rina Sillandi ([email protected]) ja sama talituse juhataja Kairit Kirsipuu ([email protected]). Muudatused toetuste ja vanemahüvitise kohta on koostanud Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna nõunik Maarja Kärson ([email protected]), kunstliku viljastamise regulatsiooni muudatused on koostatud koostöös sama ministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna projektijuhti Ingrid Ots-Vaiguga ([email protected]). Eelnõu erinevates etappides on abieluvõrdsuse kehtestamise ja kooseluseaduse rakendamisega seotud muudatuste tegemisel osalenud abieluvararegistriga seotud küsimustes Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna kohturegistrite talituse nõunik Kadri Laud, notarite tegevust puudutavas osas notarid Anne Saaber, Mall Vendel, Tiina Tomberg ja notarikandidaat Aimi Leht, rahvusvahelise eraõiguse küsimustes Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Maarja Torga, vanemahüvitise osas Sotsiaalministeeriumi riigi teenuste juht Merlin Murumets ning abieluvõrdsuse osas Eesti LGBT Ühingu huvikaitsejuht Aili Kala.Eelnõu normitehnilise analüüsi on teinud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Katariina Kärsten ([email protected]) ning seletuskirja mõjude hindamise osa on koostanud sama talituse nõunik Kadri Pungas ([email protected]). Mõjude hindamisse on panuse andnud ka Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüüsijuht Mari Sarv ([email protected]) ja sama osakonna analüütik Age Viira ([email protected]). Võrdse kohtlemise teemade osas andsid oma panuse Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonna juhataja Agnes Einman ([email protected]) ja sama osakonna võrdse kohtlemise poliitika juht Kaisa Knight ([email protected]). Eelnõu on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse keeletoimetaja Mari Koik ([email protected])
  Dokumendi allkirjastaja:SIGNE RIISALO
  Edastaja:Ly Pärenson - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.05.2023 12:43
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:HEILI TÕNISSON
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0452/07
  15.05.2023 12:41
  Seaduseelnõu algatamine

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.06.2023 10:49
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalkaitseminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Koostajad:Kristel Vaino Nõunik Justiitsministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Õiguspoliitika valdkond, Õiguspoliitika osakond, Eraõiguse talitus [email protected] 58634051
  Dokumendi allkirjastaja:SIGNE RIISALO
  Edastaja:Liivia Gussarova - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0452/08
  15.06.2023 10:38
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.06.2023 16:02
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu 207 SE dokumendid
  Dokumendi allkirjastaja:HEILI TÕNISSON
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0452/09
  15.06.2023 16:01
  Seaduseelnõu 207 SE dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava23-0452/01
  04.05.2023 11:53
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/02
  10.05.2023 10:56
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/03
  11.05.2023 09:40
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/04
  11.05.2023 09:50
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/05
  15.05.2023 09:36
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/06
  15.05.2023 11:35
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/07
  15.05.2023 12:41
  Seaduseelnõu algatamine
  Ava23-0452/08
  15.06.2023 10:38
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava23-0452/09
  15.06.2023 16:01
  Seaduseelnõu 207 SE dokumendid