Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

22-0074Sotsiaalkaitseministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 12 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel24.01.2022
22-0073Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud21.01.2022
21-1512Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud19.01.2022
22-0029Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud19.01.2022
19-0548Patsiendikindlustuse seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud17.01.2022
21-0845Töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud13.01.2022
21-1401Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud13.01.2022
22-0027Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.01.2022
21-1166Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud10.01.2022
21-1314Ravimiseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud07.01.2022
22-0006Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.01.2022
22-0004Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.01.2022
22-0001Võlanõustaja täienduskoolituse nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.01.2022
21-0844Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus1SeaduseelnõuEsitamineEsitatud27.12.2021
21-1055Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud23.12.2021
21-1534Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud22.12.2021
21-1638Kliinilises uuringus uuritava ravimi valmistamise tingimusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.12.2021
21-1621Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasuMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.12.2021
21-1620Ravimi kliiniliste uuringute eetikakomiteeMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.12.2021
21-1619Veterinaarravimi kliinilises uuringus ilmnenud kõrvalnähtudest teavitamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.12.2021
21-1618Veterinaarravimi kliinilise uuringu loa taotlemise ja uuringu tegemise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.12.2021
21-1617Sõltumatu meditsiinieetika komiteeMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.12.2021
21-1605Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korralduse nr 301 „Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” investeeringute kava kinnitamine“ muutmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.12.2021
21-1600Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud20.12.2021
21-1599Ravimiseaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud ministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.12.2021