Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

21-1232Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel21.10.2021
21-0892Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud21.10.2021
21-1220Töölepingu seaduse § 10 täiendamise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel19.10.2021
21-1215Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud18.10.2021
21-0455Meretöö seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud14.10.2021
21-0456Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste ratifitseerimise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud14.10.2021
21-1136Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud13.10.2021
21-1197Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a käskkirja nr 20 „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.10.2021
21-1189Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.10.2021
21-1188Eesti seisukohad Euroopa Liidu direktiivi 2004/37/EÜ muutmise eelnõu käsitleva Euroopa Parlamendi raporti „Töötajate kaitse tööl kantserogeenide või mutageenidega kokkupuutest tulenevate riskide eest“ kohtaEL eelnõuEsitamineEsitatud07.10.2021
21-0708Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud07.10.2021
21-1138Ravikindlustuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud07.10.2021
21-0844Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadus1SeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel07.10.2021
21-1184Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud07.10.2021
21-1181Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimusedKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.10.2021
21-1180Sotsiaalministri 28. mai 2019. a käskkirja nr 43 "Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele" muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.10.2021
21-1166Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud01.10.2021
21-1147Tööturuteenuste ja -toetuste seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuTeavitamineTeostamisel29.09.2021
21-1124Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud28.09.2021
21-1144Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud28.09.2021
21-0538PerelepitusseadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud27.09.2021
21-1129Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.09.2021
21-0982Riikliku lepitaja nimetamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud21.09.2021
21-1054Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud14.09.2021
21-1070Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskuseleMinistri määruse eelnõuEsitamineEsitatud07.09.2021