Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Energiamajanduse arengukava aastani 2030

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-0792Liik: Muu toimikVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Timo Tatar ([email protected]; tel 625 6488)

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2013 13:58
  Tähtaeg:14.06.2013 23:59
  Pealkiri:Energiamajanduse arengukava aastani 2030
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Energeetika
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  Uus energiamajanduse arengukava hakkab asendama järgmisi hetkel kehtivaid arengukavu: Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018; Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007-2013 ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013 ning määrab lähtekohad arengukavadele, mida tuleb Euroopa Liidu õigusest tulenevalt esitada Euroopa Komisjonile: taastuvenergia tegevuskava taastuvenergia direktiivi 2009/28/EÜ alusel; energiasäästu tegevuskava ja hoonete renoveerimise kava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel. Energiamajanduse arengukava hakkab lisaks hõlmama ka soojusmajandust, kütusemajandust, transpordisektori energiatarbimist ja elamumajandust.
  
  Valdkondade koondamise eesmärgiks on vähendada erinevate energiamajandust reguleerivate valdkondlike arengudokumentide hulka ning koondada energiamajanduse terviklik planeerimine ühe arengukava alla. Sellega saavutatakse energeetika eri sektorite parem sidusus ning vähendatakse administratiivset koormust erinevate arengudokumentide uuendamisel. 
  
  Arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikud arengusuunad aastani 2030 koos perspektiiviga kuni aastani 2050. Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt konkurentsivõimelisim. 
  
  Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on kavandatud: 
  1.	Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojusmajanduses, transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises 
  2.	Majanduse energiamahukuse vähendamine (konkurentsivõimet kahjustamata) ja energiasäästu suurendamine
  3.	Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu
  
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:
  
  •	Valdkondlikud probleemid
  
  Kas kaardistatud valdkondlikud probleemid on ammendavad? Kui mitte, siis milliseid probleeme/ teemasid (ning millises vormis – analüüs, arutelu vms) tuleks täiendavalt/detailsemalt käsitleda?
  
  •	Arengukava eesmärgid
  
  Kas arengukava koostamise eesmärk ja kavandatud strateegilised eesmärgid on selged, piisavalt ambitsioonikad, ent samas fokuseeritud? Kas eesmärkide saavutamine võimaldab tõsta Eesti üldist konkurentsivõimet ja inimeste heaolu? 
  
  •	Arengukava koostamise protsess
  
  Millised on teie ettepanekud arengukava koostamise ja partnerite kaasamise osas?
  
  Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame 14. juuniks 2013. 
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Timo Tatariga ([email protected]; tel 625 6488).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-0792/01
  03.06.2013 13:53
  Energiamajanduse arengukava aastani 2030

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Alustamata
  Algatatud:
  Tähtaeg:16.07.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-0792/02
  25.06.2013 14:16
  “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:25.06.2013 14:30
  Tähtaeg:16.07.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-0792/02
  25.06.2013 14:16
  “Energiamajanduse arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Vastatud: 05.08.2013 09:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Vastatud: 22.07.2013 14:52Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 16.07.2013 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid