Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Veeseaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 22-0791Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.07.2022 08:09
  Tähtaeg:26.07.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava22-0791/01
  04.07.2022 08:06
  Veeseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 26.07.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 26.07.2022 23:59Vastatud: 27.07.2022 14:22Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 26.07.2022 23:59Vastatud: 05.08.2022 12:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 26.07.2022 23:59Vastatud: 11.08.2022 10:30Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitVastatud: 27.07.2022 13:34Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.08.2022 16:35
  Tähtaeg:06.09.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava22-0791/06
  30.08.2022 16:34
  Veeseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 06.09.2022 23:59Vastatud: 09.09.2022 08:14Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.09.2022 15:44
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Tervise- ja tööminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Veeseaduse muutmise seadus
  Koostajad:Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Ramon Nahkur (626 9190, ramon.nahkur@sm.ee), Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Margus Korsjukov (626 2853, margus.korsjukov@envir.ee) ja nõunikud Kersti Türk (626 2809, kersti.turk@envir.ee), Olav Ojala (626 2919, olav.ojala@envir.ee) ja Raili Kärmas (626 2858, raili.karmas@envir.ee). Eelnõu on õiguslikult üle vaadanud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Virge Kuningas-Turu (626 9114, virge.kuningas-turu@sm.ee) ja Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Elina Lehestik (626 2904, elina.lehestik@envir.ee). Eelnõu seletuskirja mõjude osa on koostanud Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüütik Liisa Koreinik (626 9301, liisa.koreinik@sm.ee). Eelnõu koostamisse on panustanud Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht (794 3525, leena.albreht@terviseamet.ee) ja peaspetsialist Lauri Liepkalns (794 3536, lauri.liepkalns@terviseamet.ee). Eelnõu koostamisel oli partneriks Maaeluministeerium.
  Dokumendi allkirjastaja:PEEP PETERSON
  Edastaja:Kaisu Kuris, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0791/08
  21.09.2022 15:40
  Veeseaduse muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.09.2022 11:02
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Tervise- ja tööminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Veeseaduse muutmise seadus
  Koostajad:Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Ramon Nahkur (626 9190, ramon.nahkur@sm.ee), Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Margus Korsjukov (626 2853, margus.korsjukov@envir.ee) ja nõunikud Kersti Türk (626 2809, kersti.turk@envir.ee), Olav Ojala (626 2919, olav.ojala@envir.ee) ja Raili Kärmas (626 2858, raili.karmas@envir.ee). Eelnõu on õiguslikult üle vaadanud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Virge Kuningas-Turu (626 9114, virge.kuningas-turu@sm.ee) ja Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Elina Lehestik (626 2904, elina.lehestik@envir.ee). Eelnõu seletuskirja mõjude osa on koostanud Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüütik Liisa Koreinik (626 9301, liisa.koreinik@sm.ee). Eelnõu koostamisse on panustanud Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht (794 3525, leena.albreht@terviseamet.ee) ja peaspetsialist Lauri Liepkalns (794 3536, lauri.liepkalns@terviseamet.ee). Eelnõu koostamisel oli partneriks Maaeluministeerium
  Dokumendi allkirjastaja:PEEP PETERSON
  Edastaja:Kaisu Kuris, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0791/09
  28.09.2022 10:58
  Veeseaduse muutmise seadus

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.09.2022 15:02
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:HEILI TÕNISSON
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0791/10
  29.09.2022 15:00
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava22-0791/01
  04.07.2022 08:06
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/02
  27.07.2022 13:34
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/03
  27.07.2022 14:22
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/04
  05.08.2022 12:21
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/05
  11.08.2022 10:30
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/06
  30.08.2022 16:34
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/07
  09.09.2022 08:14
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/08
  21.09.2022 15:40
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/09
  28.09.2022 10:58
  Veeseaduse muutmise seadus
  Ava22-0791/10
  29.09.2022 15:00
  Seaduseelnõu algatamine