Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.9. Finantsteenused (Financial services)»All-allsari: 12.9.1. Finantsteenused (Financial services), Investeeringud (Investments), Väärtpaberid (Securities), Kindlustus (Insurance)»

COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 22-0118Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.03.2022 14:49
  Tähtaeg:02.05.2022 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 29.03.2022 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0118/01
  24.02.2022 23:01
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/02
  29.03.2022 14:45
  Riigikantselei resolutsioon: Kestlikud äriühingud

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 02.05.2022 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.03.2022 14:54
  Tähtaeg:20.04.2022 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 29.03.2022 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0118/01
  24.02.2022 23:01
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/02
  29.03.2022 14:45
  Riigikantselei resolutsioon: Kestlikud äriühingud

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Vastatud: 20.04.2022 15:08
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Vastatud: 20.04.2022 13:01
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Vastatud: 10.05.2022 16:52
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Vastatud: 22.04.2022 10:10
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.04.2022 23:59Vastatud: 22.04.2022 11:05

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:30.05.2022 13:32
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse ja direktiivi 2019/1937 muutmise (COM (2022) 71 final) eelnõu kohta
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna nõunik Kadi Laanemäe ([email protected]), õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Siiri Aulik ([email protected]), õiguspoliitika eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets ([email protected]) ja sama talituse nõunikud Maarit Puhm ([email protected]) ja Kaidi Urgas ([email protected]), Majandus- ja Kommunikatsiooniosakonna nõunik Jekaterina Iljina ([email protected]), Keskkonnaministeeriumi välissuhete osakonna nõunik Annaliisa Villsaar ([email protected]) ning keskkonnakorralduse ja välissuhete põhiüksuse nõunik Aire Rihe ([email protected]) koostöös Rahandusministeeriumi, Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega. Valdkonna eest vastutab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Heddi Lutterus ([email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:MARIS LAURI
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0118/09
  30.05.2022 13:26
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava22-0118/01
  24.02.2022 23:01
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/02
  29.03.2022 14:45
  Riigikantselei resolutsioon: Kestlikud äriühingud
  Ava22-0118/03
  20.04.2022 13:01
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/04
  20.04.2022 15:08
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/05
  22.04.2022 10:10
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/06
  22.04.2022 11:05
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/07
  10.05.2022 16:52
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/08
  25.05.2022 14:24
  KOKi otsus: seisukohad põhimõtteliselt heaks kiita, JUMil täpsustada võimalusel seisukohapunkte 1.5, 1.7 ja 1.10 seoses lisanduvate kulude ja halduskoormusega. KEMil on reedeni aega punktiga 1.2 seotud võimalike keskkonnaõiguste alaste täpsustuste tegemiseks. Esitada VV 02.06 istungile.
  Ava22-0118/09
  30.05.2022 13:26
  COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Ava22-0118/10
  09.06.2022 13:25
  Riigikantselei kiri Riigikogule