Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

„Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1321Liik: Ministri määruse eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik: Eduard Odinets

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:24.09.2014 16:41
  Tähtaeg:14.10.2014 23:59
  Pealkiri:„Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“
  Asutus:Kultuuriministeerium
  Valdkond:Ettevõtlus
  Algataja:Terje Viertek
  Kirjeldus:
  Kultuuriministri määruse „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“ abil viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme „Loomemajanduse arendamine“ eesmärke. 
  Eelnõu on suunatud meetme tegevuste „Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine“, „Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine“, „Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine“, „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)“ ning „Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine“ eesmärkide täitmiseks.
  Sisu:
  Eelnõuga nähakse ette meetme tegevuste toetuse andmise tingimused ja määrusespetsiifilised toetuse andmise menetlusnormid, toetuse taotleja ja toetuse saaja ning partneri kohustused ning rakendusasutuse ja -üksuse õigused ja kohustused.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1321/01
  24.09.2014 16:37
  „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:24.11.2014 11:25
  Tähtaeg:08.12.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-1321/02
  24.11.2014 11:23
  „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord“

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Vastatud: 11.12.2014 10:02Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Vastatud: 17.12.2014 08:00Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 08.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 08.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid