Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1500Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.12.2017 16:47
  Tähtaeg:24.01.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 24.01.2018 11:13Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 26.01.2018 11:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 15.03.2018 08:19Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 22.01.2018 11:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 24.01.2018 16:09Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 06.03.2018 08:48Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Vastatud: 30.01.2018 16:59Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 24.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.12.2017 14:42
  Tähtaeg:24.01.2018 23:59
  Pealkiri:Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Tervis
  Algataja:Mall Hiet
  Kirjeldus:
  Rahvastiku tervise arengukava
  Sisu:
  Rahvastiku tervise arengukava eesmärk on pikendada Eesti inimeste eeldatavat ja tervena elatud eluiga, toetada inimeste tervena elamist ja vähendada ebavõrdsust tervises.
  Eesmärgi saavutamisel on olulised järgnevad aspektid:
  	tervis igas poliitikas põhimõtte juurutamine ja rakendamine;
  	terviseriskide ja riskikäitumise käsitlemine haiguste ja valdkondade üleselt;
  	ebavõrduse vähendamine tervises – riskirühmade (erinevad sotsiaal-demograafilised grupid) määratlemine ja riskirühmadele suunatud tõenduspõhised ennetustegevused;
  	paikkonna tasandil toimuva tõenduspõhise ennetustegevuse toetamine, selleks vajalike ressursside tagamine;
  	inimeste tervist toetava elukeskkonna loomine (kaasa arvatud regulatiivsed meetmed);
  	inimese võimestamine nii hea tervise säilitamisel kui ka haigustega toimetulekul;
  	kvaliteetsed, kättesaadavad ja integreeritud tervishoiuteenused.
  
  Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke uue arengukava eesmärke.
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid 
   
  Allikas: joonis on koostatud Inglismaa rahvatervise tulemite raamistiku põhjal

  Konsulteeritavad dokumendid

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.03.2018 10:35
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Tervise- ja tööminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Koostajad:Arengukava koostamise ettepaneku ja seletuskirja koostas Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Maris Uuetoa, [email protected], tel 626 9164.
  Dokumendi allkirjastaja:Jevgeni Ossinovski, Sotsiaalministeerium
  Edastaja:Eha Enula, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1500/01
  21.12.2017 16:45
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/02
  22.01.2018 11:34
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/03
  24.01.2018 11:13
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/04
  26.01.2018 11:34
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/05
  30.01.2018 16:59
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/06
  06.03.2018 08:48
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/07
  15.03.2018 08:19
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Ava17-1500/08
  19.03.2018 10:21
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine