Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: HTM. Haridus- ja Teadusministeerium»

Kõrgharidusseadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1004Liik: SeaduseelnõuVastutaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKontaktisik: Sille Uusna, sille.uusna@hm.ee; Margus Haidak, margus.haidak@hm.ee

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.09.2017 16:17
  Tähtaeg:15.10.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 15.10.2017 23:59Vastatud: 17.10.2017 10:47Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 15.10.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 15.10.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 15.10.2017 23:59Vastatud: 27.10.2017 09:26Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Kirjandusmuuseumi kooskõlastus ja palveUrmas Sutrop04.10.2017 15:30
  AvaEesti Üliõpilaskondade Liidu tagasiside KHS eelnõu VTK-leBritt Järvet14.10.2017 18:04

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:25.10.2017 13:58
  Tähtaeg:21.11.2017 23:59
  Märkused:
  Sille Uusna palvel pandud eelnõu Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks 25.10.2017 (tähtaeg 21.11.2017).

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 21.11.2017 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.05.2018 10:21
  Tähtaeg:04.06.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1004/04
  08.05.2018 10:13
  Kõrgharidusseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 01.06.2018 12:49Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 06.06.2018 15:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 04.06.2018 14:44Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 08.06.2018 16:54Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 07.06.2018 16:30Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 22.06.2018 09:17Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 04.06.2018 14:35Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 04.06.2018 15:09Mitte kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 04.06.2018 23:59Vastatud: 14.05.2018 11:51Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 23.05.2018 17:16Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Üliõpilaskondade Liidu tagasiside seaduse eelnõuleBritt Järvet04.06.2018 14:27
  AvaViie eraõigusliku teadus-arendusasutuse mittekooskõlastus koos arvamuse selgitustegaHardi Tamm05.06.2018 13:57

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.07.2018 13:57
  Tähtaeg:09.08.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1004/13
  13.07.2018 13:00
  Kõrgharidusseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 09.08.2018 23:59Vastatud: 10.10.2018 08:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 11.10.2018 10:25Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  5 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.07.2018 14:09
  Tähtaeg:02.08.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1004/14
  13.07.2018 14:06
  Kõrgharidusseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 02.08.2018 23:59Vastatud: 14.08.2018 13:49Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.09.2018 16:36
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Haridus- ja teadusminister
  Ettevalmistanud asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Nimetus:Kõrgharidusseadus
  Koostajad:Sille Uusna (haridusseadustiku juht, tel 735 4029), Margus Haidak (kõrgharidusosakonna juhataja, tel 735 0151)
  Dokumendi allkirjastaja:TEA VARRAK; Mailis Reps, Haridus- ja Teadusministeerium
  Edastaja:Helle Kalliste, Haridus- ja Teadusministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1004/16
  28.09.2018 16:33
  Kõrgharidusseadus

  7 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.10.2018 13:37
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1004/19
  11.10.2018 13:35
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1004/01
  05.09.2017 16:14
  Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1004/02
  17.10.2017 10:47
  Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1004/03
  27.10.2017 09:26
  Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1004/04
  08.05.2018 10:13
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/05
  23.05.2018 17:16
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/06
  01.06.2018 12:49
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/07
  04.06.2018 14:44
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/08
  04.06.2018 15:09
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/09
  06.06.2018 15:42
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/10
  07.06.2018 16:30
  Kõrgharidusseaduse eelnõu kooskõlastamine
  Ava17-1004/11
  08.06.2018 16:54
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/12
  22.06.2018 09:17
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/13
  13.07.2018 13:00
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/14
  13.07.2018 14:06
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/15
  14.08.2018 13:49
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/16
  28.09.2018 16:33
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/17
  10.10.2018 08:32
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/18
  11.10.2018 10:25
  Kõrgharidusseadus
  Ava17-1004/19
  11.10.2018 13:35
  Seaduseelnõu algatamine