Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: HTM. Haridus- ja Teadusministeerium»

Vabariigi Valitsuse korralduse „Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0896Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKontaktisik: Anne Kivimäe, [email protected], 735 0217

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.07.2012 17:09
  Tähtaeg:01.08.2012 23:59
  Pealkiri:Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Valdkond:Noortepoliitika
  Algataja:Tuuliki Lorvi
  Kirjeldus:
  Väljatöötamiskavatsus algatati seoses senise noortevaldkonna strateegilise dokumendi Noorsootöö strateegia 2006-2013 peatse lõppemisega ning vajadusega luua alused uue strateegilise arengukava loomiseks alates aastast 2014. Noorsootöö strateegia 2014–2020 koostamise ettepaneku esitamine on ette nähtud ka VV koalitsioonileppe 2011-2015 tööplaanis.
  Väljatöötamiskavatsus koosneb kuuest osast. Esimeses osas on loetletud noortevaldkonnaga hetkel kõige enam seotud strateegiad ja arengukavad ning antud ülevaate tähtsamatest valdkondlikest uuringutest.
  Dokumendi teises osas on kirjeldatud uue arengukava koostamise põhjuseid, noortepoliitika senist loogikat ja toimimist ning peamisi noortega seotud ühiskondlikke arenguid ja neist tingitud probleeme. Lisaks on eelneva kirjelduse järel esile toodud uue arengukava loomise vajaduse põhjendused ja noortevaldkonna kui eraldiseisva poliitikavaldkonna erisused. Kolmandas osas on kokkuvõtlikult analüüsitud variante, mis on kõige olulisemad lahenduste leidmiseks eelmises osas kirjeldatud probleemidele. Väljatöötamiskavatsuse neljandas osas on kirjeldatud kavasoleva arengukava koostamise õiguslikku raamistikku, nimetatud välisriigid, kelle põhimõtteid on võetud uue arengukava koostamisel arvesse ja/või eeskujuks ja on ära toodud juriidilised põhjendused uue arengukava koostamiseks ning sellest mõjutatud õigusaktide loend. Dokumendi viiendas osas on antud ülevaate mõjudest, mis kavandatava arengukava rakendamine kaasa võib tuua. Need on esitatud kavasolevate muudatuste kaupa. Iga muudatuse juures on välja toodud täpsem mõjuvaldkond ja see, milles mõju seisneb. Seejuures on hinnatud, kui suurt sihtgruppi kavandatav muudatus mõjutab, kui oluline mõju on ning kas muudatus võib kaasa tuua ebasoovitavaid mõjusid. Kuuendas osas anname lühiülevaate ajakavast ja tegevusplaanist koos kaasatavate partneritega.
  Palume pöörata erilist tähelepanu dokumendi viiendale osale ning vajadusel teha oma tegevusvaldkonnast lähtudes märkusi regulatsiooniga kaasnevate võimalike mõjude täpsemaks määratlemiseks. Ühtlasi palume vastuskirjas märkida kontaktisiku(te) andmed, kellega väljatoodud teemadel suhelda.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0896/01
  04.07.2012 17:06
  Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:06.07.2012 13:04
  Tähtaeg:26.07.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0896/03
  06.07.2012 13:00
  Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 30.10.2012 09:40Mitte kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 27.07.2012 14:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 06.07.2012 13:25Mitte kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 20.07.2012 12:18Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 26.07.2012 12:48Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 26.07.2012 23:59Vastatud: 10.07.2012 09:35Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaENLi seisukoht noortevaldkonna arengukava väljatöötamiseksMailis Ostra16.07.2012 16:23

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.10.2012 14:13
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Haridus- ja teadusminister
  Ettevalmistanud asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse korralduse „Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Koostajad:Ardo Rohtla, [email protected], 735 0124
  Edastaja:Tuuliki Lorvi, Haridus- ja Teadusministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0896/08
  29.10.2012 14:12
  Vabariigi Valitsuse korralduse „Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:13.11.2012 10:23
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Haridus- ja teadusminister
  Ettevalmistanud asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Nimetus:Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Koostajad:Ardo Rohtla, [email protected], 735 0124
  Edastaja:Tuuliki Lorvi, Haridus- ja Teadusministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0896/11
  13.11.2012 10:17
  Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Kõik selle toimiku dokumendid