Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.14. Tarbijakaitse (consumer protection)»All-allsari: 12.14.1. Tarbijakaitse (consumer protection)»

COM(2023) 155 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 23-0136Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.04.2023 15:43
  Tähtaeg:22.05.2023 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 03.04.2023 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava23-0136/01
  29.03.2023 09:12
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828
  Ava23-0136/02
  03.04.2023 15:40
  Riigikantselei resolutsioon: Kaupade parandamist edendavate ühiste normide direktiiv

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 22.05.2023 00:00Vastatud: 19.06.2023 10:37

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.04.2023 15:46
  Tähtaeg:24.04.2023 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 03.04.2023 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava23-0136/01
  29.03.2023 09:12
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828
  Ava23-0136/02
  03.04.2023 15:40
  Riigikantselei resolutsioon: Kaupade parandamist edendavate ühiste normide direktiiv

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 24.04.2023 23:59Vastatud: 27.04.2023 14:00
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 24.04.2023 23:59Vastatud: 04.05.2023 13:10

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.06.2023 10:44
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad Euroopa Liidu parandamisõiguse ettepaneku kohta
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Iris Helena Fjuk ([email protected]) ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Piret Otsason ([email protected]). Valdkonna eest vastutab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Heddi Lutterus ([email protected]).
  Edastaja:Liivia Gussarova - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0136/06
  19.06.2023 10:37
  COM(2023) 155 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:14.09.2023 14:29
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti täiendatud seisukohad kaupade parandamist edendavate ühiste normide direktiivi eelnõu kohta
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunikud Iris Helena Fjuk ([email protected]), Ilona Põld ([email protected]) ja Karl Joonas Kendla ([email protected]). Valdkonna eest vastutab Justiitsministeeriumi õiguspoliitika valdkonna asekantsler Heddi Lutterus ([email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:KALLE LAANET
  Edastaja:Liivia Gussarova - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava23-0136/10
  14.09.2023 14:19
  COM(2023) 155 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828

  Kõik selle toimiku dokumendid