Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Riigikaitseseadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0629Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.06.2019 09:45
  Tähtaeg:23.08.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 10.09.2019 11:30Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 26.09.2019 09:20Mitte kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 26.08.2019 08:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 04.10.2019 12:56Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 23.08.2019 18:17Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 06.09.2019 10:10Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 28.08.2019 12:10Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 21.08.2019 16:54Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 04.09.2019 13:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 29.08.2019 14:52Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 18.10.2019 11:07Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaVabariigi Presidendi KantseleiTähtaeg: 23.08.2019 23:59Ei ole esitatud
  AvaEesti PankTähtaeg: 23.08.2019 23:59Vastatud: 23.08.2019 16:37
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 23.08.2019 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikohusTähtaeg: 23.08.2019 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikontrollTähtaeg: 23.08.2019 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:07.11.2019 08:50
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Riigikaitseseadus
  Koostajad:Margit Gross (e-post [email protected], telefon 620 8284), töörühma juht, Justiitsministeeriumi avaliku õiguste talituse nõunik – eelnõu ja seletuskirja koostamine;  Eneken Kost – eelnõu ja seletuskiri: kaitseolukorra lahendamist, eriolukorra ja eriolukorra väljakuulutamist puudutavad sätted;  Eerik Heldna – eelnõu ja seletuskiri: kaitseolukorra meetmeid puudutavad sätted;  Alexander Lott – eelnõu ja seletuskiri: kaitseolukorra meetmeid ning riikliku järelevalve meetmeid puudutavad sätted;  Marion Mets – eelnõu ja seletuskiri: Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni, Riigikaitse Nõukogu, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni teavitamise ning riigikaitseülesannetega seotud sätted;  Martin Hirvoja – eelnõu ja seletuskiri: töökohustuse, asja sundkasutusse võtmise ja sundvõõrandamise sätted;  Kristi Aule Parmas – eelnõu ja seletuskiri: haldusmenetluse ja riigivastutuse erisusi ning järelevalvet puudutavad sätted;  Peeter Papstel – eelnõu ja seletuskiri: Kaitseväe ja Kaitseliidu riiklikku järelevalvesse kaasamise sätted. 15(384) Eelnõu ja seletuskirja koostamises osales Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamägi (teenistussuhe lõppenud) ning sama talituse nõunikud Sander Põllumäe (teenistussuhe lõppenud) ja Helen Kranich ([email protected]). Eelnõu ja seletuskirja kaitseväeteenistuse seaduse muudatuste osas on koostanud Kaitseministeeriumi õigusosakonna ametnikud Kati Lõbu ([email protected]) ja Peeter Papstel ([email protected]) ning kaitseväeteenistuse osakonna ametnik Tõnis Sõnum ([email protected]) ja koostöös kaitsevalmiduse osakonna ametnik Guido Pääsuke ([email protected]). Eelnõu ja seletuskirja HOSi ja VVSi muudatused, mis on seotud kriisireguleerimise koordineerimise funktsiooni üleviimisega Siseministeeriumist Riigikantseleisse, on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja asetäitja Kersti Maurer (teenistussuhe lõppenud) ja sama osakonna õigusnõunik Kadi Parmas ([email protected]; 612 5214). Eelnõu § 51 (hüvitiste ja toetuste maksmise peatamine ja vähendamine), eelnõu § 57 lõike 2 (KOVi riigikaitseülesanded sotsiaalvaldkonnas), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muudatuste ja seletuskirja sellekohase osa väljatöötamisel on osalenud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonnast Nele Nisu, hoolekande osakonnast Raimo Saadi ja Kristel Siiman (teenistussuhe lõppenud) ning Anu Irval (teenistussuhe lõppenud). Eelnõu mõjude osa on koostöös riigikaitseõiguse revisjoni töörühmaga koostanud Alexander Lott ja Kati Jakobson-Lott advokaadibüroost PrioriLaw OÜ.
  Dokumendi allkirjastaja:Raivo Aeg, Justiitsministeerium
  Edastaja:Justiitsministeeriumi Dokumendihaldur, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0629/14
  07.11.2019 08:36
  Riigikaitseseadus

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.11.2019 13:38
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0629/15
  21.11.2019 13:35
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-0629/01
  21.06.2019 09:35
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/02
  21.08.2019 16:54
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/03
  23.08.2019 16:37
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/04
  23.08.2019 18:17
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/05
  26.08.2019 08:09
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/06
  28.08.2019 12:10
  Riigikaitseseaduse eelnõu kooskõlastamine
  Ava19-0629/07
  29.08.2019 14:52
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/08
  04.09.2019 13:45
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/09
  06.09.2019 10:10
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/10
  10.09.2019 11:30
  Riigikaitseseaduse eelnõu kooskõlastamine
  Ava19-0629/11
  26.09.2019 09:20
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/12
  04.10.2019 12:56
  SiM, kooskõlastamine märkustega - Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/13
  18.10.2019 11:07
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/14
  07.11.2019 08:36
  Riigikaitseseadus
  Ava19-0629/15
  21.11.2019 13:35
  Seaduseelnõu algatamine