Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-0015Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Marten Lauri (nõunik, Regionaalhalduse osakond, [email protected], 6125191)

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.01.2015 09:32
  Tähtaeg:16.01.2015 23:59
  Märkused:
  Ootame Teie ettepanekuid ja kooskõlastust hiljemalt 16. jaanuariks 2015

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-0015/01
  08.01.2015 09:18
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 30.01.2015 10:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 23.01.2015 07:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 20.01.2015 14:01Kooskõlastatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 16.01.2015 19:43Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 22.01.2015 13:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 21.01.2015 14:52Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 19.01.2015 09:52Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 16.01.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 16.01.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 16.01.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 16.01.2015 23:59Vastatud: 16.01.2015 12:03Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.01.2015 10:00
  Tähtaeg:16.01.2015 23:59
  Pealkiri:Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Zanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse korralduse „“Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu aluseks on riigieelarve seaduse § 20 lõige 2. 
  
  Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse arengukava koostamise ettepaneku heaks 8. mai 2004. a korraldusega nr 200. „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ on jätkuks kehtivale „Kodanikuühiskonna arengukavale 2011-2014 “ ning panustab riigivalitsemise tulemusvaldkonna eesmärgi „kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia edendamine kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostöös“ saavutamisse.
  Sisu:
  Arengukava üldeesmärk on tegutsemisvõimekad vabaühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud, panustades nii riigivalitsemise tulemusvaldkonna eesmärgi „kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia edendamine kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostöös“ saavutamisse.
  Tuginedes Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonis (edaspidi EKAK) ning kehtivas kodanikuühiskonna arengukavas sõnastatud väärtustele, jätkab arengukava demokraatliku ning avatud ühiskonna traditsiooni kujundamist ja kindlustamist ning loob EKAKile toimiva elluviimise süsteemi, millega aidata kaasa selle pikaajaliste prioriteetide saavutamisse: kodanikualgatuse tugisüsteemi toimimise tagamine ja arendamine, avaliku võimu ja kodanikualgatuse partnerlusel põhineva koostöökultuuri juurutamine, heade koostöötavade tutvustamine ja laialdane kasutuselevõtt ning elukestva kodanikuhariduse aktiivne edendamine. 
  
  Arengukava viiakse ellu tihedas koostöös kodanikuühendustega ning see aitab kindlustada valitsusasutuste ühtset lähenemist valdkonnale ja panustab nende koostöö edendamisse valdkonna arendamisel. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll kodanikuühenduste rahastamisel, sestap on arengukava ka suunanäitaja kohalikele omavalitsustele.
  
  Arengukaval on kolm alaeesmärki:
  • Alaeesmärk 1: Kodanikuühenduste poliitika kujundamises osalemine on ühiskonnas loomulik ja väärtustatud
  • Alaeesmärk 2: Kodanikuühenduste mõju ühiskondlike probleemide ennetamisele ja lahendamisele ning inimeste heaolu parandamisele on kasvanud sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste osutamisega
  • Alaeesmärk 3: Võimekad kodanikuühendused, kellel piisavad ressursid arenguks ja mõjusaks tegutsemiseks
  
  Oluline on rõhutada, et arengukava kaks esimest alaeesmärki on ühtmoodi olulised, kolmas alaeesmärk aga aitab kaasa esimese kahe saavutamisele.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-0015/01
  08.01.2015 09:18
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.01.2015 15:30
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:„Kodanikuühiskonna arengukava 2015‒2020“ ja selle rakendusplaani 2015‒2018 heakskiitmine
  Koostajad:Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja selle seletuskirja valmistas ette Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Marten Lauri (tel 612 5191, e-post [email protected]). Õigusliku hinnangu on andnud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (tel 612 5230, e-post [email protected]) ning „Kodanikuühiskonna arengukava 2015‒2020“ keeletoimetuse on teinud õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, e-post [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava15-0015/04
  19.01.2015 14:23
  VV istungile - Vabariigi Valitsuse korralduse „„Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:22.01.2015 16:18
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-0015/08
  22.01.2015 16:17
  Arengukava esitamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:16.02.2015 08:34
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:„Kodanikuühiskonna arengukava 2015‒2020“ ja selle rakendusplaani 2015‒2018 heakskiitmine
  Koostajad:Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja selle seletuskirja valmistas ette Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Marten Lauri (tel 612 5191, e-post [email protected]). Õigusliku hinnangu on andnud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (tel 612 5230, e-post [email protected]) ning „Kodanikuühiskonna arengukava 2015‒2020“ keeletoimetuse on teinud õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, e-post [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava15-0015/11
  16.02.2015 08:30
  Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine

  Kõik selle toimiku dokumendid