Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.9. Finantsteenused (Financial services)»All-allsari: 12.9.1. Finantsteenused (Financial services), Investeeringud (Investments), Väärtpaberid (Securities), Kindlustus (Insurance)»COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937»

COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

Dokumendi number: 22-0118/09Toimik: 22-0118 - COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

Üldandmed

  Üldised andmed

  Dokumendiliik:Eesti seisukohad EL õigusakti eelnõu või muu dokumendi suhtes
  Edastamisviis:EIS
  Pealkiri (ET):COM(2022) 71 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937
  Pealkiri (EN):COM(2022) 71 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937
  Saatja viit:7-1/2346-1
  Registreerimise aeg:30.05.2022 13:26

  Dokumendiga seotud isikud

  Allkirjastajad:MARIS LAURI

  Vastutajad

  Vastutav asutus: Justiitsministeerium
  Kaasvastutavad asutused: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Rahandusministeerium
  Keskkonnaministeerium
  Välisministeerium
  Sotsiaalministeerium
  Maaeluministeerium

  Juurdepääsupiirangud

  Juurdepääs:Avalik

  Dokumendifailid

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga