Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-1066Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.10.2019 08:35
  Tähtaeg:20.11.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-1066/01
  30.10.2019 08:32
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Vastatud: 04.12.2019 08:51Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Vastatud: 15.11.2019 09:46Kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Vastatud: 28.11.2019 07:46Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.11.2019 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:27.04.2020 15:53
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kristiina Padu (kristiina.padu@just.ee, 620 8163) ning eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets (vaike.murumets@just.ee, 620 8263). Eelnõu ja seletuskirja osad, mis käsitlevad allpool märgitud teemasid, on koostanud: maksejõuetuse mõiste ja eeldused ning asjaõigusliku tagatisõigusega pandipidaja õigused – Indrek Niklus (Indrek.niklus@gmail.com), pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamine – Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kärt Karus (teenistusest lahkunud), halduri tasu süsteem ja kohtute spetsialiseerumine maksejõuetusasjadele ja kohtujuristi pädevus – Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Kersti Kerstna-Vaks (kersti.kerstna-vaks@kohus.ee, 7 500 679), nõuete kirjalik kaitsmine ja tunnustamine hagita menetluses – pankrotihaldur Toomas Saarma (Haldur OÜ, haldur@haldur.eu) ja pärandvara pankrot – Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Triin Tõnisson (triin.tonisson@just.ee, 620 8261). Maksejõuetuse teenistuse loomisega seotud avalik-õiguslikke aspekte, sh järelevalve teostamist on hinnanud ja otsustava panuse andnud Justiitsiministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Helen Kranich (helen.kranich@just.ee, 620 8110). Eelnõu koostamisse on panustanud maksejõuetuse revisjoni komisjoni töörühma ja komisjoni liikmed.6 Töörühma koostatud analüüsid-kontseptsioonid on kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel.7 Eelnõu on analüüsitud ka professor Paul Varuli ja Tartu Eelnõu seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kristiina Padu (kristiina.padu@just.ee, 620 8163). Mõjude analüüsimiseks telliti põhjalik mõjuanalüüs Eesti rakendusuuringute keskuselt Centar koostöös advokaadibürooga NOVE (edaspidi lühemalt mõjuanalüüs). Põhjalik mõjuanalüüs puudutab maksejõuetuse institutsiooni loomise, võlausaldajate menetluskulude kandmises motiveerimise, pandieseme väljaspool pankrotimenetlust realiseerimise, allutatud laenude, halduri tasu süsteemi ümberkujundamise ja kohtute spetsialiseerumise teemasid. Samuti analüüsiti nende teemade põhiseaduspärasust (edaspidi põhiseaduspärasuse analüüs). Nimetatud analüüsid on kättesaadavad Riigikantselei kodulehel.9
  Dokumendi allkirjastaja:Raivo Aeg, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1066/04
  27.04.2020 15:39
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:14.05.2020 12:03
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1066/05
  14.05.2020 12:01
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-1066/01
  30.10.2019 08:32
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava19-1066/02
  28.11.2019 07:46
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava19-1066/03
  04.12.2019 08:51
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava19-1066/04
  27.04.2020 15:39
  Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava19-1066/05
  14.05.2020 12:01
  Seaduseelnõu algatamine