Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0688Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Mart Laatsit 625 6341

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.05.2012 10:59
  Tähtaeg:08.06.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0688/01
  30.05.2012 10:46
  Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku heakskiitmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 05.07.2012 18:02Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 14.06.2012 11:32Kooskõlastatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 14.06.2012 08:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 08.06.2012 16:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 08.06.2012 13:42Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Vastatud: 14.06.2012 10:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 08.06.2012 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.05.2012 14:09
  Tähtaeg:13.06.2012 23:59
  Pealkiri:Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Ettevõtlus
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 on jätkuks Eesti ettevõtluspoliitika arengukavale 2007 – 2013 ja on innovatsioonipoliitika osas tihedalt seotud täna kehtiva teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiaga „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013“. 
  Arengukava koostamise eesmärk on käsitleda ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika käsitlemine ühes strateegilises raamistikus, tagamaks seni strateegilise planeerimise tasandil eraldi seisnud poliitikate sidusus ja seeläbi suurem tulemuslikkus. Innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia koostamise üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ katuseesmärkide täitmisse, suurendamaks nii tootlikkust kui tööhõivet.
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut ja tegevussuundi laiemale üldsusele ning samal ajal saada tagasisidet kuidas ja milliste tegevuste läbi saaks püstitatud eesmärke paremini täita.
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Mart Laatsit ([email protected]; tel 6256341).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0688/02
  30.05.2012 14:06
  "Innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020" koostamise ettepaneku esitamine avalikuks konsultatsiooniks

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.06.2012 15:18
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:„Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Koostajad:Arengukava algatamise ettepaneku, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsioonitalituse ekspert Mart Laatsit (tel 625 6341, [email protected]). Eelnõule tegi juriidilise ekspertiisi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Ulla Saar (tel 625 6351, [email protected]).
  Edastaja:Mariko Männa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava12-0688/07
  15.06.2012 15:09
  Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020

  Kõik selle toimiku dokumendid