Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.11. Äriühingu küsimused (Company matters)»All-allsari: 12.11.1. Äriühingu õigus (Company law)»

COM(2022) 761 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 22-0780Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.02.2023 11:37
  Tähtaeg:13.03.2023 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 03.02.2023 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0780/01
  12.12.2022 14:49
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul
  Ava22-0780/02
  03.02.2023 11:32
  Riigikantselei resolutsioon: Direktiiv mitme hääleõigusega aktsiate kohta

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 13.03.2023 00:00Vastatud: 21.04.2023 15:18

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.02.2023 11:39
  Tähtaeg:03.03.2023 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 03.02.2023 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0780/01
  12.12.2022 14:49
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul
  Ava22-0780/02
  03.02.2023 11:32
  Riigikantselei resolutsioon: Direktiiv mitme hääleõigusega aktsiate kohta

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 03.03.2023 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 03.03.2023 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.04.2023 15:21
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu õigusakti eelnõu suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega reguleeritakse äriühingute mitme hääleõigusega aktsiaid
  Koostajad:Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Külliki Feldman ([email protected]). Seisukohtade kujundamises osalesid Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets (620 8263, [email protected]) ja Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Valner Lille (611 3552, [email protected]).
  Edastaja:Liivia Gussarova - JUM, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0780/04
  21.04.2023 15:18
  COM(2022) 761 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava22-0780/01
  12.12.2022 14:49
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul
  Ava22-0780/02
  03.02.2023 11:32
  Riigikantselei resolutsioon: Direktiiv mitme hääleõigusega aktsiate kohta
  Ava22-0780/03
  22.03.2023 15:36
  22.03.2023 KOKi otsus: Heaks kiita, esitada VV istungile pärast uue VV ametisse nimetamist.
  Ava22-0780/04
  21.04.2023 15:18
  COM(2022) 761 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul
  Ava22-0780/05
  12.05.2023 14:22
  Riigikantselei kiri Riigikogule
  Ava22-0780/06
  07.09.2023 12:21
  RK Euroopa Liidu asjade komisjoni 26.05.2023 istungi protokoll (väljavõte)