Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Avatud valitsemise partnerluse Eesti riiklik tegevuskava

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-0635Liik: Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.05.2014 23:30
  Tähtaeg:27.05.2014 23:59
  Pealkiri:Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on hetkeseisuga 63 riiki hõlmav rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mille kohaselt võimu teostatakse ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus AVP-ga 2012. aastal ning valmistub alates k.a aprillist uueks tegevusperioodiks. Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2014-2016 prioriteedid on kaasamise parandamine poliitikakujundamises, eelarve läbipaistvuse suurendamine ning avalike teenuste arendamine. Prioriteedid kiitis 17. aprillil heaks Riigikantselei kokkukutsutud ministeeriumide kantsleritest ning era- ja kolmanda sektori partneritest koosnev ümarlaud (vt koosseisu).
  Sisu:
  Ootame AVP tegevuskava 2014-2016 projektile kommentaare vabaühendustelt, ärisektori esindajatelt, omavalitsusliitudelt, valitsusasutustelt ning teistelt huvilistelt. Erilist tähelepanu soovitame pöörata konkreetsetele tegevustele, mille kaudu kavatseb avalik sektor koostöös valitsusväliste partneritega riigivalitsemist avatumaks muuta. Kas need tegevused vastavad tegelikele vajadustele? Kas midagi olulist on puudu? Kas mingi tegevuse saab koostöös valitsusväliste partneritega teha ja kas olete valmis oma organisatsiooniga sellele kaasa aitama?     
  Kommentaare ja täiendusettepanekuid tegevuskavale ootame 26. maini 2014. Avaliku konsultatsiooni ajal laekunud kommentaaridele ja ettepanekutele anname jooksvalt ja e-posti teel tagasisidet ning avaldame konsultatsiooni lõppedes mai lõpus koondülevaate ettepanekutest ja nende arvesse- või mittearvesse võtmisest, viimasest koos põhjendustega. 
  Pärast avalikku konsultatsiooni paneme Riigikantseleis kokku tegevuskava eelnõu, mille kiidab lõplikult heaks mai lõpus kogunev ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite ümarlaud ning esitab selle valitsusele. Kui valitsus kiidab tegevuskava heaks, avaldab Riigikantselei selle juuni keskpaigas AVP rahvusvahelisel kodulehel opengovpartnership.org. Tegevuskava elluviimise periood algab 1. juulil 2014. Tegevuskava koostamise ajakava on üleval siin.
  Tegevuskava elluviimise eest vastutavad Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium ja Justiitsministeerium. 
  AVP tegevuskavaga seotud küsimustes on kontaktisik Juhani Lemmik, e-post [email protected], tel 693 5627.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-0635/01
  09.05.2014 18:48
  Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.06.2014 09:22
  Tähtaeg:02.06.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-0635/02
  02.06.2014 09:20
  Avatud valitsemise partnerluse Eesti riikliku tegevuskava avalik konsultatsioon

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 02.06.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumVastatud: 02.06.2014 13:38Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumVastatud: 02.06.2014 13:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumVastatud: 02.06.2014 14:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumVastatud: 02.06.2014 14:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumVastatud: 02.06.2014 14:55Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumVastatud: 02.06.2014 15:17Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumVastatud: 02.06.2014 15:50Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 03.06.2014 11:39Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumVastatud: 04.06.2014 10:14Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:04.06.2014 19:42
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolliline otsus
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Koostajad:Juhani Lemmik, strateegiabüroo nõunik, 693 5627
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot/JUH/Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava14-0635/10
  04.06.2014 19:42
  Avatud Valitsemise Partnerluse Eesti riikliku tegevuskava

  Kõik selle toimiku dokumendid