Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1325Liik: Muu toimikVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.10.2013 10:44
  Tähtaeg:30.10.2013 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-1325/01
  02.10.2013 10:41
  Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Vastatud: 28.10.2013 15:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Vastatud: 12.11.2013 14:56Mitte kooskõlastatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Vastatud: 23.10.2013 09:12Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Vastatud: 04.11.2013 10:43Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.10.2013 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitVastatud: 30.10.2013 22:15Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.10.2013 10:22
  Tähtaeg:30.10.2013 23:59
  Pealkiri:Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Tervis
  Algataja:Aili Petti
  Kirjeldus:
  Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse eesmärgiks on analüüsida eelnõu koostamise vajalikkust ja otstarbekust.
  Sisu:
  Rahvatervisepoliitika esmaseks eesmärgiks on tõsta elanike eeldatavat ja tervena elatud eluiga, vähendada terviseriske ning saavutada positiivseid muutusi tervisekäitumises. Samuti vähendada erisusi terviseseisundis, luua tervist toetav psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond ning pöörata erilist tähelepanu riskigruppidele (nt lapsed, noored, vanurid).
  Uus rahvatervise seadus (RTS) on raamseadus, kus on kirjeldatud põhilised tervisemõjurid ja mis reguleerib õigusi ja kohustusi rahvatervise küsimustes kõikide ministeeriumide valitsemisalades – oluline on põhimõtte „tervis igas poliitikas“ sisseviimine. 
  RTS kirjeldab rahvatervise sektorit terviklikult – millised asutused ja tasandid (riik, maavalitsus, KOV, juriidiline ja üksikisik) kuuluvad rahvatervise sektori alla ja nende ülesanded.
  Maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste (KOV) ülesanded rahvatervise küsimustes on üldised, tekitades olukorra, kus maavalitsused ja KOV-d ei tea täpselt oma ülesandeid. Seetõttu jäävad osades maakondades ja KOV-ides teatud teemad vaeslapse rolli, mis võib põhjustada erinevusi maakondlike ja KOV tasandi tervisenäitajates. Rahvatervise sektorit peab kirjeldama terviklikult – sh maavalitsus ja KOV kuuluvad rahvatervise sektori alla ning tuleb välja tuua nende ülesanded.
  Avalik-õiguslikud organisatsioonid ja vabasektor kaasatakse poliitika kujundamisse ja neil on võimalus tõstatada olulisi tervisega seotud teemasid.
  Oluline on terviseedendamise riiklike funktsioonide selgem lahti kirjutamine, kuna tervise puhul on tegemist riiklikult olulise kapitaliga. Terviseameti (TA) funktsioonid ei pea RTS-is nii detailselt lahti kirjutatud olema kui praegu, samas tuleb suurendada Tervise Arengu Instituudi funktsioonide detailsust ning TA nõustava ja juhendava rolli olemust tootjatele ning teenuse osutajatele. RTS-iga uusi rolle kellelegi ei anta, tegemist on olemasolevate ülesannete ja kohustuste fikseerimise ning kaasajastamisega.
  Rahva tervise kaitseks vajalike teenuste regulatsioon on puudulik ja rahastamine killustatud. RTS-s määratletakse teenuste liigid või teenused, mida riik rahva tervise kaitseks kohustub pakkuma nii kindlustatud kui kindlustamata inimestele ja/või rahvatervise seisukohast olulistele sihtrühmadele.
  Eesmärgiks on ka tervisekaitse volitusnormide optimeerimine, esitades samaliigilisi nõudeid ühe määrusena ja kehtestada osad nõuded vastavate eriseaduste alusel. RTS-i mõisted ei ole enam ajakohased, nt puudub keskkonnatervise mõiste ja rahvatervise mõiste tuleks kaasajastada.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1325/02
  03.10.2013 10:35
  Rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid