Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 18-0366Liik: Muu toimikVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Merilin Truuväärt

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Teavitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  Pealkiri:Alanud on avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koostamine aastateks 2018 -2020
  Teade:
  Avatud valitsemise partnerlusega (AVP) liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.
  
  Eestis on alanud järjekorras neljanda tegevuskava koostamine aastateks 2018-2020.
  
  Eestis veab tegevuskava koostamist ja koordineerib selle elluviimist AVP koordineeriv kogu. 
  
  Täpsemalt uue tegevuskava koostamisest ja ajakavast: 
  
  https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/avatud-valitsemise-partnerlus/2018-2020-tegevuskava-koostamine
  Kontaktisik:
  Merilin Truuväärt, 693 5222
  Algatatud:15.04.2018 18:32
  Algataja:Riigikantselei

  Teavitamisega seotud dokumendid

  Teavitatavad asutused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse teavitatavad osapooled

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.05.2018 09:08
  Tähtaeg:15.06.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava18-0366/02
  29.05.2018 08:51
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Vastatud: 27.06.2018 08:59Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Vastatud: 27.06.2018 11:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Vastatud: 26.06.2018 16:18Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Vastatud: 07.06.2018 13:08Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Vastatud: 19.06.2018 13:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 15.06.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumVastatud: 12.06.2018 12:30Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaVabariigi Presidendi KantseleiTähtaeg: 15.06.2018 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikogu KantseleiVastatud: 15.06.2018 14:14

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine („Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.05.2018 10:07
  Tähtaeg:15.06.2018 23:59
  Pealkiri:„Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Haldusvõimekus
  Algataja:Merilin Truuväärt
  Kirjeldus:
  Ootame arvamusi avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskavale aastateks 2018-2020, mille fookuses on avatud ja kaasav poliitikakujundamine.
  
  Tegevuskava eesmärk on suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Selleks valmistatakse ette kaasavat poliitikakujundamist toetava uue eelnõude infosüsteemi lähteülesanne ning toetatakse kaasamise varasemaks ja sisulisemaks muutmist koolituste ja nõustamisega. 
  
  Kohalikul tasandil toetatakse avatud valitsemise tegevuskavade väljatöötamist ja rakendamist ning avalike teenuste tasemete võrdleva kasutajasõbraliku avaliku vaate loomist. 
  
  Jätkatakse Riigikogu avatuse suurendamisega, samuti arendatakse osalusdemokraatiat edasi koolihariduses.
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011. aastal käivitatud rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mille eesmärk on edendada võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus partnerlusega 2012. aastal. Partnerlusega on ühinenud 75 riiki. 
  
  Partnerluse põhimõtete elluviimiseks koostatakse kaheaastased tegevuskavad, mille täitmist jälgitakse iga aasta koostatavate aruannetega. 2018–2020 tegevuskava on Eestile järjekorras neljas ning selle on koostanud AVP koordineeriv kogu – eri osaliste koostööfoorum, mida juhib riigisekretär ja mille töös osalevad valitsusväliste partnerite, parlamendi, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ministeeriumide esindajad.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava18-0366/02
  29.05.2018 08:51
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:06.08.2018 14:15
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:„Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020“ heakskiitmine
  Koostajad:Merilin Truuväärt, strateegiabüroo nõunik, 693 5222, [email protected]
  Dokumendi allkirjastaja:Aivar Rahno, Riigikantselei
  Edastaja:Marita Laaban, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:22.08.2018 15:12
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Tegevuskava
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:„Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020“ heakskiitmine
  Koostajad:Merilin Truuväärt
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot, Riigikantselei
  Edastaja:Kirsti Link, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava18-0366/10
  22.08.2018 15:08
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020“ heakskiitmine

  6 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:12.11.2020 12:09
  Tähtaeg:27.11.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava18-0366/11
  12.11.2020 12:06
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 27.11.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 27.11.2020 23:59Vastatud: 04.12.2020 15:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 27.11.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 27.11.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 27.11.2020 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 27.11.2020 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  7 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:04.12.2020 09:36
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse istungile protokollilise otsuse „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020 aruande“ heakskiitmine
  Koostajad:Ott Karulin, strateegiabüroo nõunik, 693 5222
  Dokumendi allkirjastaja:Taimar Peterkop, Riigikantselei
  Edastaja:Annika Laus, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava18-0366/12
  04.12.2020 09:33
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava18-0366/01
  15.04.2018 18:18
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/02
  29.05.2018 08:51
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine
  Ava18-0366/03
  12.06.2018 12:30
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/04
  15.06.2018 14:14
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/05
  19.06.2018 13:34
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/06
  26.06.2018 16:18
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/07
  27.06.2018 08:59
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/08
  27.06.2018 11:04
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/10
  22.08.2018 15:08
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020“ heakskiitmine
  Ava18-0366/11
  12.11.2020 12:06
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/12
  04.12.2020 09:33
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020
  Ava18-0366/13
  04.12.2020 15:57
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020