Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 18-1308Liik: Muu toimikVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Madis Laaniste 6256497

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.12.2018 15:29
  Tähtaeg:06.02.2019 23:59
  Pealkiri:Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Energeetika
  Algataja:Marju Loonurme
  Kirjeldus:
  Teatis „Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030“ (REKK 2030) annab ülevaate Eesti plaanidest kliimamuutuste leevendamiseks ja energiamajanduses aastani 2030. Teatise esitamise kohustus tuleneb peatselt Euroopa Liidu Teatajas avaldataval energialiidu ja kliimameetmete juhtimise määrusel. REKK 2030 eelnõu tuleb Euroopa Komisjonile esitada hiljemalt 31.12.2018. Lõplik REKK 2030 dokument esitatakse Euroopa Komisjonile 31.12.2019. Dokument põhineb riigi pikaajalist energia energeetika- ja kliimavaldkonda käsitlevatel arengudokumentidel (eelkõige „Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ ja „Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030“). REKK 2030 annab ülevaate riigi eesmärkidest ning tegevustest nende eesmärkide saavutamiseks järgmistes valdkondades: CO2-heite vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtt, energiatõhusus, energiajulgeolek, energia siseturg, teadusuuringud, innovatsioon kliima- ja energiavaldkonnas.
  Sisu:
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi poolt ette valmistatud REKK 2030 eelnõud laiemale üldsusele ja saada tagasisidet eelnõu kohta.
  Esialgseid arvamusi REKK 2030 eelnõu kohta ootame hiljemalt N 20.12.2018. Samuti võite jagada enda kommentaare REKK 2030 koostamise muude aspektide kohta (REKK 2030 koostamise protsess, taustamaterjalid/taustaanalüüsid jms). Detailsemaid kommentaare võib eelnõu kohta võib saata kuni K 06.02.2019.
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Madis Laaniste (energeetikat käsitlevad küsimused; [email protected]; tel 6256497) või Kati-Liis Kensap (kliima- ja muud keskkonnaga seotud küsimused; [email protected]; tel 6262831).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava18-1308/01
  10.12.2018 15:22
  Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaELFi, ERLi ja KÕKi esialgsed seisukohad REKK 2030 eelnõuleKärt Vaarmari20.12.2018 19:17
  AvaETL kommentaaridTõnis Vare21.12.2018 21:47
  AvaEesti Taastuvenergia Koja kommentaarid REKK 2030 eelnõuleMihkel Annus06.02.2019 20:51
  AvaELFi, KÕKi, ERLi ja PKÜ täiendatud seisukohad 6.02.19Kärt Vaarmari06.02.2019 21:23

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid