Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 21-1572Liik: Muu toimikVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.12.2021 16:23
  Tähtaeg:10.01.2022 23:59
  Pealkiri:Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Esitame avalikule konsultatsioonile Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021-2027.
  Sisu:
  Esitame avalikule konsultatsioonile Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021-2027. Ootame ettepanekuid 10.jaanuarini 2021. a aadressile [email protected]. Rakenduskava on strateegiline raamistik, mis on aluseks Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) tegevuste planeerimisele ja elluviimisele Eestis. Rakenduskavaga määratakse kindlaks põhimõtted vahendite kasutamiseks ning see on ühtlasi aluseks edaspidisele toetuse andmise tingimuste õigusaktide väljatöötamisele. Eestile on BMVI rakendamiseks eraldatud 32 836 774 eurot. Kuna valdkonna arendusvajadused on suured ja spetsiifilised, kasutame EL ühissätete määruse nr 2021/1060 artikli 26 lõike 1 kohast võimalust ning tõstame Varjupaiga- Rände- ja Integratsioonifondist BMVIsse 5% ehk 1 112 731,85 eurot. Kokku on BMVI rakendamiseks aastatel 2022-2029 kasutada 33 949 505,85 eurot, millele riik lisab nõutud kaasfinantseeringu. Pärast avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekute analüüsimist, asjakohaste ettepanekute sisseviimist rakenduskavasse ning tagasiside andmist edastab Siseministeerium rakenduskava eelnõu Vabariigi Valitsusele. Kõigi eelduste kohaselt esitatakse rakenduskava Euroopa Komisjonile kinnitamiseks 2022. aasta I kvartalis, pärast mida on komisjonil aega seda menetleda kuni kuus kuud. Seega palume silmas pidada, et tegemist on strateegiadokumendi eelnõuga, milles vajadusel tehakse muudatused vastavalt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekutele, kui ka Euroopa Komisjoniga peetavate läbirääkimiste raames. Juhime ka tähelepanu, et rakenduskava on koostatud kindla ülesehituse alusel, järgides mh Euroopa Liidu poolt seatud sisu ja vormi nõudeid.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava21-1572/01
  15.12.2021 16:20
  Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.03.2022 15:32
  Tähtaeg:30.03.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava21-1572/02
  09.03.2022 15:23
  Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse „Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava 2021–2027 kinnitamine“ eelnõu kooskõlastamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 05.04.2022 11:06Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 07.04.2022 10:03Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 31.03.2022 14:07Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 30.03.2022 11:08Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 24.03.2022 07:55Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:18.04.2022 08:28
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava 2021–2027“ kinnitamine
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik Aivi Kuivonen (tel 612 5179, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Liisa Olesk (tel 612 5073, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Heike Olmre (tel 612 5241, [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:KRISTIAN JAANI
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid