Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-0287Liik: SeaduseelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Kati Kikas 6256328 kati.kikas@mkm.ee

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.02.2017 12:25
  Tähtaeg:21.03.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0287/01
  28.02.2017 12:12
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Vastatud: 22.03.2017 10:30Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Vastatud: 21.03.2017 14:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Vastatud: 17.03.2017 15:28Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 21.03.2017 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.05.2017 13:42
  Tähtaeg:02.06.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0287/04
  05.05.2017 13:40
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 02.06.2017 23:59Vastatud: 06.06.2017 15:55Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:13.07.2017 16:50
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus
  Koostajad:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna kaubanduse ja teenuste talituse peaspetsialist Kati Kikas (telefon: 625 6328, e-post: kati.kikas@mkm.ee), Eelnõus sisalduvate võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) muudatuste osa ja vastavas osas seletuskirja koostas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Kristiina Koll (telefon: 620 8265, e-post: kristiina.koll@just.ee) ning eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus (telefon: 620 8210, e-post: indrek.niklus@just.ee). Seletuskirja võlaõigusseadust puudutava osa mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Uku-Mats Peedosk (telefon: 620 8187, e-post: uku-mats.peedosk@just.ee), keeleliselt toimetas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Mari Koik (telefon: 620 8270, e-post: mari.koik@just.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Urve Palo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Katrin Tael, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0287/06
  13.07.2017 16:40
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:20.07.2017 14:40
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0287/07
  20.07.2017 14:35
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-0287/01
  28.02.2017 12:12
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/02
  21.03.2017 14:03
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/03
  22.03.2017 10:30
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/04
  05.05.2017 13:40
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/05
  06.06.2017 15:55
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/06
  13.07.2017 16:40
  Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus
  Ava17-0287/07
  20.07.2017 14:35
  Seaduseelnõu algatamine