Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1769Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Ragnar Kass, 530

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.12.2015 11:52
  Tähtaeg:05.01.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1769/01
  10.12.2015 11:38
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Vastatud: 31.12.2015 10:37Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Vastatud: 10.12.2015 13:58Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Vastatud: 07.01.2016 09:37Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Vastatud: 28.12.2015 15:33Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 05.01.2016 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.08.2016 13:36
  Tähtaeg:05.09.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1769/04
  08.08.2016 13:34
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse kooskõlastamiseks esitamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 05.09.2016 23:59Vastatud: 02.09.2016 16:33Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.09.2016 14:56
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumiga sõlmitud käsunduslepingu alusel Eneken Kost (eneken@me.com). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (ragnar.kass@siseministeerium.ee, tel 612 5230). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (helin.kask@siseministeerium.ee, tel 612 5241). Eelnõu väljatöötamises osalesid ka Häirekeskuse nõunik Janek Ranniste (janek.ranniste@112.ee, tel 628 7411), Päästeameti õigusosakonna juhataja Maret Rannala (maret.rannala@rescue.ee, tel 628 2053) ning PPA arendusosakonna süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Ele Nuka (ele.nuka@politsei.ee, tel 612 3221) ja Siseministeeriumi teabeseireosakonna õigusnõunik Helen Ojamaa-Muru (helen.ojamaa-muru@siseministeerium.ee, tel 612 5095).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Žanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1769/06
  26.09.2016 14:51
  VV istungile - Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:10.10.2016 12:12
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1769/07
  10.10.2016 12:11
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava15-1769/01
  10.12.2015 11:38
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus
  Ava15-1769/02
  28.12.2015 15:33
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus
  Ava15-1769/03
  31.12.2015 10:37
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus
  Ava15-1769/04
  08.08.2016 13:34
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse kooskõlastamiseks esitamine
  Ava15-1769/05
  02.09.2016 16:33
  Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus
  Ava15-1769/06
  26.09.2016 14:51
  VV istungile - Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus
  Ava15-1769/07
  10.10.2016 12:11
  Seaduseelnõu algatamine