Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1746Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:11.12.2014 14:22
  Tähtaeg:22.12.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-1746/01
  11.12.2014 14:19
  Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 07.01.2015 14:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 22.12.2014 21:25Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 30.12.2014 14:14Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 23.12.2014 09:14Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 22.12.2014 10:13Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 15.01.2015 12:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Vastatud: 12.01.2015 10:43Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 22.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 22.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaTallinna Ülikooli arvamusLiis Laaneloog17.12.2014 15:55
  AvaMTÜ Lastekaitse Liidu arvamusLiis Laaneloog19.12.2014 15:58
  AvaTartu Ülikooli Kliinikumi arvamus.Liis Laaneloog22.12.2014 15:17
  AvaEesti Naistearstide Seltsi arvamusLiis Laaneloog29.12.2014 09:55
  AvaEesti Seksuaaltervise Liit kommentaaridLiis Laaneloog29.12.2014 09:55
  AvaRahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esindusLiis Laaneloog29.12.2014 09:56
  AvaEesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ühisseisukohadLiis Laaneloog30.12.2014 13:32

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.12.2014 11:32
  Tähtaeg:22.12.2014 23:59
  Pealkiri:Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Liis Laaneloog
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse korralduse „Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 ja selle rakendusplaani 2015–2018 heakskiitmine“ eelnõu aluseks on Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrus nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“.
  Sisu:
  Vägivalla ennetamise strateegia tegeleb isikutevahelise vägivallaga ega käsitle enese vastu suunatud või kollektiivset vägivalda. Strateegia hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaal¬vägivalda, inim¬kaubandust. 
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 üldeesmärk on, et aastaks 2020 on vägivald Eestis vähenenud. See tähendab, et vägivallaohvrite ja raskete tagajärgedega vägivallajuhtumite arv on langenud. 
  Strateegia üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 4 alaeesmärki:
  1.	Inimeste oskused vägivallast hoiduda, vägivalda ära tunda ja sekkuda on paranenud.
  2.	Vägivallaohvritele pakutav kaitse ja tugi on nende vajadustega paremini kooskõlas.
  3.	Vägivallajuhtumite menetlemine on ohvrisõbralikum. 
  4.	Vägivalla toimepanijate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud.
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 on jätkuks aastatel 2010–2014 kehtinud vägivalla vähendamise arengukavale. Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse strateegilise dokumendi koostamise ettepaneku heaks 31.07.2014. a korraldusega nr 336; selle koostamine nähti ette Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015. 
  Vägivalla ennetamise strateegia valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ning põhjalike arutelude tulemusel. 
  Vägivalla ennetamise strateegia tegeleb isikutevahelise vägivallaga ega käsitle enese vastu suunatud või kollektiivset vägivalda. Strateegia hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaal¬vägivalda, inim¬kaubandust. 
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 üldeesmärk on, et aastaks 2020 on vägivald Eestis vähenenud. See tähendab, et vägivallaohvrite ja raskete tagajärgedega vägivallajuhtumite arv on langenud. 
  Strateegia üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 4 alaeesmärki:
  1.	Inimeste oskused vägivallast hoiduda, vägivalda ära tunda ja sekkuda on paranenud.
  2.	Vägivallaohvritele pakutav kaitse ja tugi on nende vajadustega paremini kooskõlas.
  3.	Vägivallajuhtumite menetlemine on ohvrisõbralikum. 
  4.	Vägivalla toimepanijate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud.
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 on jätkuks aastatel 2010–2014 kehtinud vägivalla vähendamise arengukavale. Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse strateegilise dokumendi koostamise ettepaneku heaks 31.07.2014. a korraldusega nr 336; selle koostamine nähti ette Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015. 
  Vägivalla ennetamise strateegia valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ning põhjalike arutelude tulemusel.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1746/01
  11.12.2014 14:19
  Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:23.01.2015 14:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020
  Koostajad:Vabariigi Valitsuse istungi protokollilise otsuse eelnõu koos seletuskirjaga valmistas ette Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunikud Kaire Tamm ([email protected]), Laidi Surva ([email protected]), Brit Tammiste ([email protected]) ja Anu Leps ([email protected]). Mõjude analüüsi koostas Merilin Metsma ([email protected]). Vägivalla ennetamise strateegia valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös (vt strateegia lisa 1) ning põhjalike arutelude (vt punkt 5) tulemusel.
  Dokumendi allkirjastaja:Andres Anvelt, Justiitsministeerium
  Edastaja:Teele Sihtmäe, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1746/09
  23.01.2015 14:24
  Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.01.2015 14:42
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1746/10
  29.01.2015 14:41
  Arengukava esitamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:25.02.2015 08:24
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 ja selle rakendusplaani heakskiitmiseks esitamine
  Koostajad:Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu koos seletuskirjaga valmistasid ette Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunikud Kaire Tamm ([email protected]), Laidi Surva ([email protected]), Brit Tammiste ([email protected]) ja Anu Leps ([email protected]). Strateegia keelelise toimetamise tegi Kalev Lattik ([email protected]). Mõjude analüüsi koostas Merilin Metsma ([email protected]). Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ning põhjalike arutelude ( vt punkt 5) tulemusel
  Dokumendi allkirjastaja:Andres Anvelt, Justiitsministeerium
  Edastaja:Lea Kõu, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1746/11
  25.02.2015 08:19
  Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

  Kõik selle toimiku dokumendid