Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1728Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.12.2014 08:32
  Tähtaeg:23.12.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-1728/01
  10.12.2014 08:23
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 06.01.2015 09:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 08.01.2015 14:20Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 31.12.2014 10:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 07.01.2015 11:22Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 29.12.2014 10:10Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 23.12.2014 10:24Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 05.01.2015 16:56Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 09.01.2015 15:23Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 07.01.2015 13:44Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 23.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 23.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 23.12.2014 23:59Vastatud: 23.12.2014 13:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 23.12.2014 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.12.2014 10:35
  Tähtaeg:23.12.2014 23:59
  Pealkiri:"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Zanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse otsuse „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 heakskiitmine“
  eelnõu
  Sisu:
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ (edaspidi ka arengukava) on ette valmistatud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. aasta korralduse nr 286 „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ alusel.
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ ning „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015“ tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ osaliselt kattev arengudokument. „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on uus arengukava, mis on koostatud siseturvalisuse valdkonna senisest integreeritumaks juhtimiseks. Arengukava võimaldab viia süsteemselt ja koordineeritult ellu Riigikogu vastu võetud alusdokumentides „Eesti julgeolekupoliitika alused“, „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ ja „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ (edaspidi alusdokumendid) sõnastatud siseturvalisuse arengusuundi.
  Arengukavas on kindlaks määratud siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, mis on turvalise elukeskkonna loomise ja säilitamise aluseks. Arengukava ülesanne on aidata planeerida ministeeriumide valitsemisalade siseturvalisuse valdkonna ressursse Vabariigi Valitsuse tasandil ning saavutades tegevuse suurem mõjusus.
  Arengukava eesmärgi ja alaeesmärkide saavutamiseks koostatakse programmid, mille kaudu arengukava ellu viiakse. Eeldatavalt 2015. aasta aprillis kinnitab üks või mitu ministrit programmid, programmi elluviimisel on ministeeriumide valitsemisala asutustel keskne roll.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1728/01
  10.12.2014 08:23
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.01.2015 13:41
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Koostajad:Arengukava, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi nõunik Raivo Küüt (tel 504 6002, e-post [email protected]), strateegiaosakonna peaspetsialist Maia Eskla (tel 612 5238, e-post [email protected]), strateegiaosakonna juhataja Viola Rea-Soiver (tel 612 5154, e-post [email protected]). Arengukava mõjusid on hinnanud Siseministeeriumi strateegiaosakonna juhataja Viola Rea-Soiver (tel 612 5154, e-post [email protected]) ja strateegiaosakonna nõunik Keaty Siivelt (tel 612 5274, e-post [email protected]). Arengukava, eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, [email protected]). Mõjude hindamise dokumendi on keeleliselt toimetanud Wiedemanni Tõlkebüroo.
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Zanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1728/12
  26.01.2015 13:38
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ esitamine arutamiseks Riigikogule

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:06.02.2015 11:45
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:Arengukava esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1728/13
  06.02.2015 11:44
  Arengukava esitamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:23.02.2015 15:02
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Koostajad:Arengukava, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt (tel 504 6002, e-post [email protected]), strateegiaosakonna peaspetsialist Maia Eskla (tel 612 5238, e-post [email protected]), strateegiaosakonna juhataja Viola Rea-Soiver (tel 612 5154, e-post [email protected]). Arengukava mõjusid on hinnanud Siseministeeriumi strateegiaosakonna juhataja Viola Rea-Soiver (tel 612 5154, e-post [email protected]) ja strateegiaosakonna nõunik Keaty Siivelt (tel 612 5274, e-post [email protected]). Arengukava, eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, [email protected]). Mõjude hindamise dokumendi on keeleliselt toimetanud Wiedemanni Tõlkebüroo.
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-1728/14
  23.02.2015 14:54
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava14-1728/01
  10.12.2014 08:23
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/02
  23.12.2014 10:24
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/03
  23.12.2014 13:42
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ eelnõu kooskõlastamine
  Ava14-1728/04
  29.12.2014 10:10
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/05
  31.12.2014 10:11
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/06
  05.01.2015 16:56
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/07
  06.01.2015 09:03
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/08
  07.01.2015 11:22
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/09
  07.01.2015 13:44
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/10
  08.01.2015 14:20
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine AK
  Ava14-1728/11
  09.01.2015 15:23
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Ava14-1728/12
  26.01.2015 13:38
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ esitamine arutamiseks Riigikogule
  Ava14-1728/13
  06.02.2015 11:44
  Arengukava esitamine
  Ava14-1728/14
  23.02.2015 14:54
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine