Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.9. Finantsteenused (Financial services)»All-allsari: 12.9.9. Makse ja arveldussüsteemid (Payment and settlement systems)»

COM(2022) 204 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 22-0271Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2022 17:09
  Tähtaeg:29.08.2022 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Eelnõu kohta seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse istungile vastavalt Riigikantselei 03.06.2022 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0271/01
  16.05.2022 11:47
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ
  Ava22-0271/02
  03.06.2022 17:04
  Riigikantselei resolutsioon: Finantsteenuste kauglepingud

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 29.08.2022 23:59Vastatud: 12.09.2022 12:32

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2022 17:10
  Tähtaeg:11.07.2022 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Arvamuse andmine eelnõu kohta Justiitsministeeriumile vastavalt Riigikantselei 03.06.2022 resolutsioonile.

  Sisenddokumendid

  Ava22-0271/01
  16.05.2022 11:47
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ
  Ava22-0271/02
  03.06.2022 17:04
  Riigikantselei resolutsioon: Finantsteenuste kauglepingud

  Vastusdokument

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 11.07.2022 23:59Vastatud: 08.07.2022 11:18
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 11.07.2022 23:59Vastatud: 12.07.2022 09:43

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:12.09.2022 12:42
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seisukohad Euroopa Liidu dokumendi suhtes
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Eesti seisukohad finantsteenuste kauglepingute ettepaneku kohta
  Koostajad:õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Iris Helena Fjuk ([email protected]) ning seisukohtade kujundamises osales asekantsler Heddi Lutterus ([email protected])
  Edastaja:Justiitsministeeriumi Dokumendihaldur, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava22-0271/05
  12.09.2022 12:32
  COM(2022) 204 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/83/EL seoses finantsteenuste kauglepingutega ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/65/EÜ

  Kõik selle toimiku dokumendid