Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1106Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

    1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

    • Laadi alla
    • Edasta e-postiga
    • Lõppenud
    Algatatud:31.07.2014 11:03
    Tähtaeg:05.09.2014 23:59
    Märkused:

    Kooskõlastatavad dokumendid

    Ava14-1106/01
    31.07.2014 10:52
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

    Kooskõlastused Abiinfo

    Abiinfo

    Sulge

    Menetluse kooskõlastavad osapooled

    AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 05.09.2014 23:59Vastatud: 28.08.2014 14:09Kooskõlastatud märkustega
    AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 05.09.2014 23:59Vastatud: 04.09.2014 12:56Kooskõlastatud märkustega

    Arvamused Abiinfo

    Abiinfo

    Sulge

    Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

    Ei ole esitatud

    Avalikud kommentaarid Abiinfo

    Abiinfo

    Sulge

    Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

    Ei ole esitatud

    Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

    Tagasi

    2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

    • Laadi alla
    • Edasta e-postiga
    • Lõppenud
    Algatatud:31.07.2014 12:35
    Tähtaeg:29.08.2014 23:59
    Pealkiri:Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
    Asutus:Sotsiaalministeerium
    Valdkond:Tööelu
    Algataja:Eha Enula
    Kirjeldus:
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus käsitleb töövaidluskomisjonis individuaalse töövaidluse lahendamise korda ning muid teemasid, mis on otseselt seotud töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis.
    Sisu:
    Kehtivas õiguses on töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis reguleeritud 01.09.1996 jõustunud individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega (edaspidi ITVS), mis  sätestab individuaalse töövaidluse mõiste, nõuete esitamise tähtajad, töövaidluskomisjoni moodustamise ja töö korra, töövaidluste lahendamise korra töövaidluskomisjonis ning töövaidluskomisjoni otsuse tegemise, vaidlustamise, jõustumise ja täitmisega seonduva. 
    
    Väljatöötatav eelnõu toob endaga kaasa peamiselt tehnilisi muudatusi. Muudatustega luuakse kaasaegne töövaidluste lahendamise normistik, millega tagatakse avalduste kiire menetlemine töövaidluskomisjonis, otsuse kvaliteet ning töövaidlusasja läbivaatamisel kohaldatavate õigusnormide õigusselgus. 
    
    Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus sisaldab seaduseelnõu väljatöötamise põhjendusi, peamisi probleemkohti ning muudatuste võimalikku mõju.

    Konsulteeritavad dokumendid

    Ava14-1106/03
    31.07.2014 12:12
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

    Konsultatsioon osalusveebis

    Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

    Avalikud kommentaarid Abiinfo

    Abiinfo

    Sulge

    Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

    Ei ole esitatud

    Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

    Tagasi

    Kõik selle toimiku dokumendid

    Ava14-1106/01
    31.07.2014 10:52
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
    Ava14-1106/03
    31.07.2014 12:12
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
    Ava14-1106/04
    28.08.2014 14:09
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
    Ava14-1106/05
    04.09.2014 12:56
    Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus