Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1106Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:31.07.2014 11:03
  Tähtaeg:05.09.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-1106/01
  31.07.2014 10:52
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 05.09.2014 23:59Vastatud: 28.08.2014 14:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 05.09.2014 23:59Vastatud: 04.09.2014 12:56Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:31.07.2014 12:35
  Tähtaeg:29.08.2014 23:59
  Pealkiri:Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Tööelu
  Algataja:Eha Enula
  Kirjeldus:
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus käsitleb töövaidluskomisjonis individuaalse töövaidluse lahendamise korda ning muid teemasid, mis on otseselt seotud töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis.
  Sisu:
  Kehtivas õiguses on töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis reguleeritud 01.09.1996 jõustunud individuaalse töövaidluse lahendamise seadusega (edaspidi ITVS), mis sätestab individuaalse töövaidluse mõiste, nõuete esitamise tähtajad, töövaidluskomisjoni moodustamise ja töö korra, töövaidluste lahendamise korra töövaidluskomisjonis ning töövaidluskomisjoni otsuse tegemise, vaidlustamise, jõustumise ja täitmisega seonduva. 
  
  Väljatöötatav eelnõu toob endaga kaasa peamiselt tehnilisi muudatusi. Muudatustega luuakse kaasaegne töövaidluste lahendamise normistik, millega tagatakse avalduste kiire menetlemine töövaidluskomisjonis, otsuse kvaliteet ning töövaidlusasja läbivaatamisel kohaldatavate õigusnormide õigusselgus. 
  
  Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus sisaldab seaduseelnõu väljatöötamise põhjendusi, peamisi probleemkohti ning muudatuste võimalikku mõju.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1106/03
  31.07.2014 12:12
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava14-1106/01
  31.07.2014 10:52
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Ava14-1106/03
  31.07.2014 12:12
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Ava14-1106/04
  28.08.2014 14:09
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Ava14-1106/05
  04.09.2014 12:56
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus