Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Avalike teenuste korraldamise roheline raamat

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-1175Liik: Muu toimikVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Alar Teras, 625 6377

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.09.2012 15:19
  Tähtaeg:16.10.2012 23:59
  Pealkiri:Avalike teenuste korraldamise roheline raamat
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Avalikud teenused
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avalike teenuste korraldamise rohelise raamatu eesmärgiks on: leppida kokku eeldused lihtsa, mittekoormava, arusaadava, läbipaistva, turvalise, tõhusa ja kuluefektiivse avaliku teenuse korraldamiseks riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste poolt.
  Sisu:
  Avalike teenuste korraldamise rohelises raamatus: 
  •	sõnastatakse avalike teenuste mõiste, 
  •	koondatakse üldistatult kodanike ja ettevõtjate probleemid avalike teenuste tarbimisel ning riigi ja KOV-ide poolt nende osutamisel, 
  •	pakutakse välja võimalikud lahendused probleemidele,
  •	tuuakse välja lahenduste rakendusmeetmed,
  •	sõnastatakse aluspõhimõtted.
  NB! Avalike teenuste korraldamise rohelises raamatus väljatoodut käsitletakse raamatus sõnastatud avaliku teenuse definitsioonist lähtudes. 
  
  Küsimused millele oodatakse vastuseid:
  Kas tõstatatud probleeme tajutakse samasugustena?
  Kui oluliseks peate tõstatatud probleeme?
  Kas tõstatatud probleemide loetelu on ammendav?
  Kas pakutud lahendused on teostatavad?
  Millised on alternatiivsed lahendused?
  Kas pakutud meetmed on teostatavad?
  Millised on täiendavad meetmed?
  Kas avalike teenuste osutamise aluspõhimõtted on vajalikud ning kas ja millisel tasemel (asutus, ministeeriumi valitsemisala, KOV, riik) peaksid olema need kehtestatud?

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-1175/01
  18.09.2012 15:10
  "Avalike teenuste korraldamise roheline raamat" avalik konsulteerimine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:16.04.2013 10:12
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Avalike teenuste korraldamise roheline raamat
  Edastaja:Mariko Männa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid