Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-0636Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.05.2014 19:31
  Tähtaeg:21.05.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-0636/01
  09.05.2014 19:26
  Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 21.05.2014 14:22Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 27.05.2014 15:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 26.05.2014 10:21Kooskõlastatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 22.05.2014 14:06Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 22.05.2014 14:50Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 21.05.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 21.05.2014 13:43Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Vastatud: 27.05.2014 11:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 21.05.2014 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:12.05.2014 09:38
  Tähtaeg:21.05.2014 23:59
  Pealkiri:Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Katrin Hantsom
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab arvamuse avaldamiseks „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepaneku“.
  Sisu:
  Siseturvalisuse arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad turvalisema riigi Euroopas ning kus nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi.
  Arengukava viiakse ellu programmide kaudu, mille eesmärgid toetavad üldeesmärgi saavutamist. Programmide esialgsed arenguvajadused tulenevad valdkonna olukorra analüüsist ning 19.11.2013 toimunud strateegiapäeval „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ kogutud sisendist.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-0636/01
  09.05.2014 19:26
  Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.05.2014 15:40
  Tähtaeg:23.05.2014 23:59
  Märkused:
  Esitame Eelnõude infosüsteemi kaudu Eesti Maaomavalitsuste Liidule kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepaneku“, mis on eelnevalt edastatud e-posti teel. 
  Vastavalt kokkuleppele Eesti Maaomavalitsuste Liiduga palume tavapärasest kiiremas korras antud dokumendi kooskõlastamist. Soovitavalt hiljemalt 23. mai jooksul

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-0636/01
  09.05.2014 19:26
  Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 23.05.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiVastatud: 26.05.2014 09:58Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.05.2014 10:02
  Tähtaeg:05.06.2014 23:59
  Märkused:
  Esitame Eelnõude infosüsteemi kaudu Eesti Linnade Liidule kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepaneku“, mis on eelnevalt edastatud e-posti teel. 
  Palume kooskõlastamist hiljemalt 5. juuniks.

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava14-0636/01
  09.05.2014 19:26
  Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 05.06.2014 23:59Vastatud: 05.06.2014 16:29Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:06.06.2014 18:26
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse korralduse „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Koostajad:Arengukava koostamise ettepaneku, Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ja seletuskirja koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi nõunik Raivo Küüt (tel 504 6002, e-post [email protected]) ja strateegiaosakonna peaspetsialist Maia Eskla (tel 612 5238, e-post [email protected]). Arengukava koostamise ettepaneku, eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241, [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Hanno Pevkur, Siseministeerium
  Edastaja:Zanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava14-0636/10
  06.06.2014 18:16
  Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 koostamise ettepanek

  Kõik selle toimiku dokumendid