Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 20-0408Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.04.2020 17:30
  Tähtaeg:12.04.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-0408/01
  08.04.2020 17:27
  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Vastatud: 16.04.2020 08:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Vastatud: 14.04.2020 17:25Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 12.04.2020 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.04.2020 09:56
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Maarit Puhm ([email protected]) ja sama talituse juhtaja Vaike Murumets ([email protected]) ning justiitshalduspoliitika osakonna kohturegistrite talituse nõunik Berit Tasa ([email protected]). Eelnõu normitehnilise analüüsi on teinud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Kärt Põder (kärt.põ[email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Raivo Aeg, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0408/03
  15.04.2020 09:43
  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:16.04.2020 11:04
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0408/05
  16.04.2020 11:02
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava20-0408/01
  08.04.2020 17:27
  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
  Ava20-0408/02
  14.04.2020 17:25
  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
  Ava20-0408/03
  15.04.2020 09:43
  Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
  Ava20-0408/04
  16.04.2020 08:58
  SiM, kooskõlastamine märkustega - Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)
  Ava20-0408/05
  16.04.2020 11:02
  Seaduseelnõu algatamine