Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-0188Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.02.2017 14:36
  Tähtaeg:09.03.2017 23:59
  Märkused:
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0188/01
  09.02.2017 14:33
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 09.03.2017 23:59Vastatud: 07.03.2017 08:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 09.03.2017 23:59Vastatud: 05.04.2017 10:50Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 09.03.2017 23:59Vastatud: 13.03.2017 11:58Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 09.03.2017 23:59Vastatud: 09.03.2017 14:56
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 09.03.2017 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.05.2018 10:08
  Tähtaeg:31.05.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0188/06
  04.05.2018 10:02
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Vastatud: 05.06.2018 15:16Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Vastatud: 06.06.2018 12:49Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Vastatud: 07.06.2018 13:36Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Vastatud: 02.07.2018 15:49Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Vastatud: 04.06.2018 15:13Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 31.05.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumVastatud: 24.08.2018 13:46Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 31.05.2018 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.07.2019 09:35
  Tähtaeg:12.08.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0188/13
  18.07.2019 09:28
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 29.08.2019 09:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 12.08.2019 10:06Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 27.08.2019 13:23Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 12.08.2019 09:47Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 05.09.2019 07:43Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 12.08.2019 23:59Vastatud: 13.08.2019 12:26Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 12.08.2019 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikohusTähtaeg: 12.08.2019 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:31.03.2020 11:27
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja muudatuste tegemiseks kiirendatud korras koostas Justiitsministeerimi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Markus Kärner ([email protected]). Vangistusseaduse muutmise osas on eelnõu ja seletuskirja koostanud vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik Laura Glaase ([email protected]). Enamike muudatuste aluseks oleva kriminaalmenetluse revisjoni eelnõu ja seletuskirja on koostanud kriminaalmenetluse revisjoni töörühm koosseisus:  Jaan Ginter (e-post [email protected]), töörühma juht;  Martin Hirvoja (e-post [email protected]);  Andreas Kangur (e-post [email protected]);  Anneli Soo (e-post [email protected]). Samuti on kriminaalmenetluse revisjoni eelnõu koostanud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunikud Aare Pere (teenistusest lahkunud) ja Mare Tannberg, Anne Kruusement, Markko Künnapu, Einar Hillep ja Reido Vasser ning selle koostamises on osalenud Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Tanel Kalmet (ametist lahkunud) ning karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Markus Kärner.
  Dokumendi allkirjastaja:Raivo Aeg, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-0188/01
  09.02.2017 14:33
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/02
  07.03.2017 08:58
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/03
  09.03.2017 14:56
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/04
  13.03.2017 11:58
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/05
  05.04.2017 10:50
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/06
  04.05.2018 10:02
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava17-0188/07
  04.06.2018 15:13
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/08
  05.06.2018 15:16
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/09
  06.06.2018 12:49
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/10
  07.06.2018 13:36
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/11
  02.07.2018 15:49
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/12
  24.08.2018 13:45
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/13
  18.07.2019 09:28
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/14
  12.08.2019 09:47
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/15
  12.08.2019 10:06
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/16
  13.08.2019 12:26
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/17
  27.08.2019 13:23
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/18
  29.08.2019 09:33
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/19
  05.09.2019 07:43
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus
  Ava17-0188/20
  31.03.2020 11:11
  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus