Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Perelepitusseadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 21-0538Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.04.2021 09:35
  Tähtaeg:19.05.2021 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava21-0538/01
  28.04.2021 09:32
  Perelepitusseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 19.05.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 19.05.2021 23:59Vastatud: 20.07.2021 12:38Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 19.05.2021 23:59Vastatud: 03.06.2021 09:07Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitVastatud: 19.05.2021 18:49Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.09.2021 19:37
  Tähtaeg:20.09.2021 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava21-0538/05
  14.09.2021 19:32
  Perelepitusseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 20.09.2021 23:59Vastatud: 22.09.2021 08:19Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.09.2021 14:46
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalkaitseminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Perelepitusseadus
  Koostajad:Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Liisa-Lotta Raag (626 9253; [email protected]), Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Andra Olm (620 8244; [email protected]) ning Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Vaike Murumets (620 8263; [email protected]). Seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüütik Age Viira ([email protected]) ja Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Külvi Noor (teenistussuhe peatunud). Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunikud Merilin Oldekop (626 9165; [email protected]) ja Alice Sündema (626 9271; [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:SIGNE RIISALO
  Edastaja:Eha Enula, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava21-0538/06
  21.09.2021 14:28
  Perelepitusseadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:24.09.2021 10:33
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava21-0538/08
  24.09.2021 10:31
  Seaduseelnõu algatamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:27.09.2021 14:23
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava21-0538/08
  24.09.2021 10:31
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava21-0538/01
  28.04.2021 09:32
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/02
  19.05.2021 18:49
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/03
  03.06.2021 09:07
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/04
  20.07.2021 12:37
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/05
  14.09.2021 19:32
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/06
  21.09.2021 14:28
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/07
  22.09.2021 08:19
  Perelepitusseadus
  Ava21-0538/08
  24.09.2021 10:31
  Seaduseelnõu algatamine