Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 11-0822Liik: Muu toimikVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Kadri-Liis Luks, [email protected]

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:16.09.2011 17:04
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot, Riigikantselei
  Edastaja:Kadri-Liis Luks, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava11-0822/01
  16.09.2011 17:01
  Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu AK

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.09.2011 12:25
  Tähtaeg:18.10.2011 12:00
  Pealkiri:Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Euroopa Liit
  Algataja:Kadri-Liis Luks
  Kirjeldus:
  Kutsume teid osalema arutelus, mis kujundab Eesti Euroopa Liidu poliitika järgmiseks neljaks aastaks.
  
  Euroopa Liidu liikmesriigina osaleb Eesti otsuste tegemises, mis mõjutavad elu kõikjal Euroopas ja mujalgi maailmas, kuid sealhulgas ka meil Eestis. Paljudes valdkondades saame oma tulevikku kõige paremini kujundada just koostöös teiste liikmesriikidega Euroopa Liidu tasandil. Lüües kaasa Eesti Euroopa Liidu poliitika kujundamise alases debatis, saate osaleda tulevikku puudutavate strateegiliste otsuste langetamises.
  Sisu:
  Valitsuse 22. septembri otsuse kohaselt on „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011–2015“ eelnõu suunatud avalikule arutelule. Dokument koostati Riigikantselei ja ministeeriumide ühistöös 2011. aasta aprillist septembrini. Lähtekohaks olid Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis seatud eesmärgid ning valitsuse poolt 28. aprillil heaks kiidetud poliitilised suunised EL poliitika kujundamiseks.
  
  Eelnõu on siiski alles tööversioon – debati alus – mitte lõpliku heakskiidu saanud dokument. Seda lugedes tasub meeles pidada, et esitatud tekst on tööversioon ning kõik ettepanekud on teretulnud. Lahtised on ka kõik nurksulgudega eraldatud EL eelarveliste valikutega seotud seisukohad, mida valitsus arutab alles oktoobri teises pooles. Kindlasti väärib tähelepanu dokumendi lisaks olev tabel, mis loetleb 32 konkreetse tegevuseesmärgi all 103 EL õigusakti eelnõud ja projekti. Nende tähtaegne elluviimine realiseerib eelnõus kirjeldatud Eesti jaoks olulised põhimõtted.
  
  Konsultatsiooni ajakava ja eelnõu edasine menetlus on planeeritud järgmiselt:
  
  
  arutelu veebikeskkonnas osale.ee kuni 11.10 kl 12;
  seitse temaatilist seminari vahemikus 3.-14.10
  -	sise- ja tööturg ning energia-, kliima- ja transpordipoliitika (korraldab Poliitikauuringute Keskus Praxis, www.praxis.ee, [email protected])
  -	majandus- ja rahanduspoliitika; põllumajandus-, kalandus- ja keskkonnapoliitika ning justiits- ja siseküsimused (korraldab Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž, www.ec.ut.ee, [email protected])
  -	välis-, kaitse- ja laienemispoliitika ning küberpoliitika (korraldab Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, www.icds.ee, [email protected])
  
  Lisaks korraldab Rahandusministeerium 18. oktoobril EL finantsperspektiivi tutvustava seminari. Lisainfo Helen Ojamaalt ([email protected]). 
  
  arutelu Riigikogu komisjonides kuni 15.11;
  peaministri kõne Riigikogus EL poliitikast 15.11;
  laekunud ettepanekute arutelu ja eelnõu heakskiitmine valitsuse istungil 17. või 24.11.
  
  
  Eelnõu ja kaasamisega seotud küsimustele vastab Kadri-Liis Luks (Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, 693 5201, [email protected]).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava11-0822/02
  23.09.2011 10:21
  Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud
  Ava11-0822/03
  07.11.2011 12:12
  Eesti EL poliitika 2011-2015 avaliku konsultatsioonil koostatud raportid

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:09.11.2011 12:21
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõu avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekute kinnitamine
  Edastaja:Kadri-Liis Luks, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava11-0822/04
  09.11.2011 12:16
  Eesti EL poliitika 2011-2015 eelnõu avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekute kinnitamine AK

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:23.11.2011 13:12
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Tegevuskava
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015
  Koostajad:Juhan Lepassaar, EL asjade direktor, 693 5206
  Edastaja:Kadri-Liis Luks, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava11-0822/05
  23.11.2011 12:59
  Eesti EL poliitika 2011-2015

  Kõik selle toimiku dokumendid