Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KEM. Keskkonnaministeerium»

Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0969Liik: Ministri määruse eelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik: Raili Kärmas, tel 626 2858, e-post: raili.karmas@envir.ee

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.09.2019 09:11
  Tähtaeg:07.10.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-0969/01
  30.09.2019 09:10
  Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 07.10.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 07.10.2019 23:59Vastatud: 08.10.2019 09:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 07.10.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 07.10.2019 23:59Vastatud: 08.10.2019 13:26Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 07.10.2019 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid