Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Disainivaldkonna tegevusplaan 2011-2013

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 11-0622Liik: Muu toimikVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Kristina Sipelgas 625 6477

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.07.2011 10:20
  Tähtaeg:15.08.2011 23:59
  Pealkiri:Disainivaldkonna tegevusplaan 2011-2013
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Ettevõtlus
  Algataja:Ingrid Taal
  Kirjeldus:
  Kava on loogiliseks järjeks 2003. aastal välja töötatud ettepanekute ja eksperthinnangute kogumile „Eesti – disainimaa?”, mille eesmärk oli esitada ettepanekud rakendusliku disaini edendamiseks Eestis. Käesoleva kavaga määratakse peamised lähiaastate tegevussuunad ja olulised põhimõtted disainivaldkonna arengu soodustamiseks. Peamised suunad on: Eesti toodete ja teenuste kvaliteedi, konkurentsivõime ning nõudluse suurendamine maailmaturul; disainiettevõtluse areng; disainivaldkonna tugisüsteemide usaldusväärsuse ja kvaliteedi kasvule; kodanike heaolu suurendamine läbi kasutajasõbralikumate ja personaalsemate toodete ja teenuste.
  Sisu:
  Majanduse hetkeseis ja tulevikutrendid näitavad selgesti, et püsimaks konkurentsis, peavad Eesti ettevõtted suutma liikuda väärtusahelas ülespoole (kliendile lähemale) ning tõstma loodavat lisandväärtust ning tootlikkust. Samuti on oluline, et Eestis kavandatavad ja kujundatavad tooted, keskkond ja teenused oleksid kättesaadavad, kasutatavad ning lisandväärtust omavad nii kohalikele elanikele kui ka atraktiivsed Eestit külastavatele välismaalastele. 
  
  Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks on senisest enam vajalik tähelepanu pöörata disaini strateegilisele kasutamisele Eesti ettevõtluses ning disaininõudluse suurendamisele nii ettevõtete kui avaliku sektori poolt. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on koostatud „Eesti disainivaldkonna tegevusplaan 2011-2013“, mis R hõlmab nii disainiettevõtluse nõudluse kui pakkumise poole arendamist. Kuna disain on väga mitmetahuline valdkond, vajab tegevusplaan meetmete väljatöötamisel ja elluviimisel laiapõhjalist konsensust ning tihedat koostööd erinevate osapoolte vahel.
  
  Tulenevalt eeltoodust ja põhimõttest, et tegevusplaanis saaksid hõlmatud võimalikult paljude erinevate osapoolte seisukohad, ideed, mõtted ja ettepanekud peame oluliseks paluda teilt tagasisidet käesoleva dokumendi osas hiljemalt käesoleva aasta 15. augustiks.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava11-0622/01
  29.07.2011 10:15
  Disainivaldkonna tegevusplaan 2011-2013

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid