Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KLIM. Kliimaministeerium»

Eesti merestrateegia väljatöötamise esimene etapp

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-1164Liik: Muu toimikVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik: Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna peaspetsialist Agnes Villmann

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:17.09.2012 16:13
  Tähtaeg:04.10.2012 23:59
  Pealkiri:Eesti merestrateegia väljatöötamise esimene etapp
  Asutus:Keskkonnaministeerium
  Valdkond:Merekaitse
  Algataja:Ere Valgemäe
  Kirjeldus:
  Keskkonnaministeerium esitab Teile kommenteerimiseks ning ettepanekute esitamiseks Eesti merestrateegia väljatöötamise esimese etapi materjalid.
  Sisu:
  EL merestrateegia raamdirektiivi 2008/56/EÜ eesmärk on säilitada merealade hea keskkonnaseisund või saavutada see hiljemalt aastaks 2020. Direktiivi kohaselt on riikidel kohustus välja töötada oma mereala jaoks ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist lähtuv merestrateegia, mis viiakse ellu kolmes etapis. Esimese etapi kestel tuleb aastal 2012 korraldada:
  mereala keskkonnaseisundi ja merekeskkonnale inimtegevusest tuleneva keskkonnamõju esialgne hindamine (sh sotsiaal-majanduslik analüüs);
  mereala hea keskkonnaseisundi määratlemine;
  keskkonnaalaste sihtide ja nendega seotud indikaatorite määramine.
  
  Valminud tööd ning täiendavad teabematerjalid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/merestrateegia.
  
  Eesti merestrateegia ettevalmistamise esimese etapi käigus valminud tööde kohta ootame teie kommentaare ja täiendamisettepanekuid 4. oktoobriks 2012 Keskkonnaministeeriumi kontaktisiku merekeskkonna osakonna peaspetsialisti Agnes Villmanni e-postiaadressil [email protected].

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-1164/01
  17.09.2012 16:08
  Eesti merestrateegia väljatöötamise esimene etapp

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid