Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 20-1187Liik: Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Kea Kohv [email protected]

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.09.2020 15:25
  Tähtaeg:28.10.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-1187/01
  30.09.2020 15:18
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 20.10.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.10.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.10.2020 23:59Vastatud: 27.10.2020 15:55Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.10.2020 23:59Vastatud: 24.11.2020 11:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.10.2020 23:59Vastatud: 21.10.2020 12:01Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 28.10.2020 23:59Vastatud: 30.10.2020 16:53Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.09.2020 15:40
  Tähtaeg:20.10.2020 23:59
  Pealkiri:Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Side
  Algataja:Katrin Tael
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ (edaspidi VV määrus nr 140) ning 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise eesmärk on kehtestada meetmed üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi: sideteenus) ja üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) riigi julgeoleku huvidele vastavuse tagamiseks.
  Sisu:
  Sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu sätestab, millised tingimused seatakse 5G ja ka muudele sidevõrkudele, et tagada nende vastavus riigi julgeoleku huvidele.
  
  Kui sideettevõtjatel on ka varasemalt olnud kohustus arvestada sideteenuse osutamisel avaliku korra ja riigi julgeolekuga, siis käesoleva määrusega täpsustatakse, kuidas peavad ettevõtjad riigi julgeoleku huve arvesse võtma. Riist- ja tarkvara ohtu riigi julgeolekule hinnatakse kasutusloa menetluses. Kasutusloa menetluses hindab riiklik küberjulgeoleku nõukogu, kas tegemist on kõrge riskiga riist- või tarkvaraga või kas selle kasutamine võib ohustada riigi julgeolekut muul põhjusel. Nõukogus on esindatud kõik asjakohased asutused ja oma arvamuse esitavad nõukogule julgeolekuasutused ja Riigi Infosüsteemi Amet. 
   
  Eelnõu kohaselt rakendub kasutusloa kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld riist- ja tarkvarale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad olemasolevale riist- ja tarkvarale, milles võetakse kasutusele 5G või uuema mobiilsidevõrgu standardi funktsioon. Kasutusloa kohustust ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara kasutamise keeldu rakendatakse sidevõrgu eri osades erinevalt:
  •	Kriitiliste funktsioonide (näiteks tuumikvõrgu funktsioonid) suhtes tuleb kasutusluba hakata taotlema ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara kasutamine on keelatud kohe määruse jõustumisest. 
  •	5G ja uuemate mobiilsidevõrgu standardi funktsioonide suhtes tuleb kasutusluba hakata taotlema alates määruse jõustumisest, kuid kõrge riskiga riist- ja tarkvara lubatakse loa alusel kasutada ettepaneku kohaselt 1. jaanuarini 2024. Ettevõtjad saavad 3 aastat aega, et vajalikud muutused oma arenguplaanides ellu viia.
  •	Muu kasutusele võetava riist- ja tarkvara (kaabelside, mobiilside vanemad generatsioonid) osas ei pea kasutusloa taotlust esitama 1. jaanuarini 2029. Pärast seda tuleb hakata uuele riist- ja tarkvarale kasutusluba taotlema ning 1. juuliks 2029 loataotlus esitada ka vahepealsel perioodil ehk pärast määruse jõustumist 1. jaanuarini 2029 kasutusele võetud riist- ja tarkvarale. Antud juhul saavad sideettevõtjad üleminekuperioodiks 10 aastat, et vajalikud muutused sidevõrkudes ära teha.
  Samuti kehtestatakse sideettevõtjale kogu sidetehnoloogia osas teavitamiskohustus, mille kaudu saab riik tervikliku pildi sidevõrkudes kasutuses olevast riist- ja tarkvarast, sealhulgas nendest, millele kasutusluba taotlema ei pea.“

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava20-1187/01
  30.09.2020 15:18
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaHuawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd arvamusMART BLÖNDAL20.10.2020 19:38
  AvaHuawei Technologies Eesti OÜ arvamusMART BLÖNDAL20.10.2020 22:11

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:01.03.2021 16:08
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Määruse eelnõu
  Esitaja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine
  Koostajad:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna küberturvalisuse õigusnõunik Kea Kohv (teenistussuhe peatunud), sama osakonna õigusnõunik Raavo Palu (tel: 639 7695, e-post [email protected]), sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laas (tel: 625 6441, e-post: [email protected]) ja peaspetsialist Liisi Moks (tel: 639 7665; e-post: [email protected]). Määruse osas tegi juriidilisi ettepanekuid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusnõunik Ave Henberg (tel: 625 6360, e-post: [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Andres Sutt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Edastaja:Katrin Tael, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava20-1187/05
  01.03.2021 16:00
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

  4 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.08.2021 09:41
  Tähtaeg:03.09.2021 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-1187/06
  19.08.2021 09:37
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 03.09.2021 23:59Vastatud: 02.09.2021 08:30Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 03.09.2021 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:06.12.2021 12:12
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Määruse eelnõu
  Esitaja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmise määrus
  Koostajad:Määruse eelnõu on välja töötanud IKT seadmete usaldamise poliitika töörühm, mis moodustati väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 26.06.2019. a käskkirjaga nr 1.1-1/19-100. Töörühma juhtis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk (e-post: [email protected]). Töörühma koosseisu kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Riigi Infokommunikatsiooni SA, Riigikantselei, Siseministeeriumi, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Välisministeeriumi ja Välisluureameti esindajad. Määruse eelnõu ja seletuskirja on vormistanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna küberturvalisuse õigusnõunik Kea Kohv (teenistussuhe peatunud), sama osakonna küberturvalisuse õigusnõunik Raavo Palu (e-post [email protected]), sideosakonna juhataja asetäitja Mart Laas (e-post: [email protected]) ja peaspetsialist Liisi Moks (e-post: [email protected]). Määruse osas tegi juriidilisi ettepanekuid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusnõunik Ave Henberg (epost: [email protected]).
  Edastaja:MKMi Dokumendihaldur, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava20-1187/07
  06.12.2021 11:23
  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmine

  Kõik selle toimiku dokumendid