Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-0659Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.05.2017 14:21
  Tähtaeg:30.06.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-0659/01
  29.05.2017 14:17
  täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.06.2017 23:59Vastatud: 29.06.2017 08:27Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.06.2017 23:59Vastatud: 18.07.2017 12:23Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 30.06.2017 23:59Vastatud: 10.07.2017 15:43Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.06.2017 23:59Vastatud: 09.08.2017 09:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.06.2017 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 30.06.2017 23:59Vastatud: 07.07.2017 15:46

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:01.12.2017 09:56
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Elatise võlgnevuse sissenõudmise tõhustamine
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liis Laaneloog, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0659/07
  01.12.2017 09:47
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine AK

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.06.2018 16:06
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:TMS muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu VV-le esitamine
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Haldi Koit (Haldi.Koit@just.ee). Eelnõu koostamisse on andnud panuse ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus (Indrek.Niklus@just.ee), nõunik Andra Salk (Andra.Salk@just.ee) ning talituse endine nõunik Jekaterina Agu. Eelnõu seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Uku-Mats Peedosk (Uku-Mats.Peedosk@just.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (Taima.Kiisverk@just.ee). Tagaotsitavate osas on eelnõu koostanud Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Siiri Leskov (Siiri.Leskov@siseministeerium.ee) ning sama osakonna õigusnõunik Kaspar Lepper (Kaspar.Lepper@siseministeerium.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0659/08
  29.06.2018 15:55
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.10.2018 15:09
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:TMS muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Haldi Koit (Haldi.Koit@just.ee). Eelnõu koostamisse on andnud panuse ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus (Indrek.Niklus@just.ee), nõunik Andra Salk (Andra.Salk@just.ee) ning talituse endine nõunik Jekaterina Agu. Eelnõu seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Uku-Mats Peedosk (Uku-Mats.Peedosk@just.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0659/09
  29.10.2018 14:56
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:05.11.2018 13:04
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-0659/10
  05.11.2018 13:02
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-0659/01
  29.05.2017 14:17
  täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu
  Ava17-0659/02
  29.06.2017 08:27
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/03
  07.07.2017 15:46
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/04
  10.07.2017 15:43
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/05
  18.07.2017 12:23
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/06
  09.08.2017 09:45
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/07
  01.12.2017 09:47
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine AK
  Ava17-0659/08
  29.06.2018 15:55
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/09
  29.10.2018 14:56
  Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine
  Ava17-0659/10
  05.11.2018 13:02
  Seaduseelnõu algatamine