Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Kaasamise hea tava

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 11-1157Liik: Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Juhani Lemmik

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.11.2011 13:57
  Tähtaeg:21.12.2011 23:59
  Pealkiri:Kaasamise hea tava
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei koos ministeeriumide ja valitsusväliste partnerorganisatsioonide
  esindajatega on valmistanud ette "Kaasamise hea tava" eelnõu ja seletuskirja ning esitab need avalikule konsultatsioonile. Kaasamise hea tava sätestab põhimõtted, mille alusel valitsusasutused kaasavad huvirühmi ja avalikkust valitsuse otsustusprotsessi. Kaasamise hea tavaga luuakse senisest paremad võimalused jälgida otsustamisele tulevate asjade menetlust varasest ettevalmistamise etapist kuni otsuse vastuvõtmiseni.
  Sisu:
  Soovime teie seisukohti järgmistes küsimustes:
  1. Kas uus "Kaasamise hea tava" eelnõu on piisavalt selge, et mõista, millistel
  juhtudel kaasamine peab aset leidma? Kui mitte, siis millises osas on tekst
  ebaselge?
  2. Kas "Kaasamise hea tava" eelnõust on midagi välja jäänud? Kui jah, siis kuidas
  peate tarvilikuks teksti täiendada?
  3. Milliseid kaasamisega seotud küsimusi peate tarvilikuks täiendavalt käsitleda
  "Kaasamise heast tavast" eraldi?

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava11-1157/01
  23.11.2011 12:39
  Kaasamise hea tava

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.12.2011 09:52
  Tähtaeg:16.12.2011 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava11-1157/02
  02.12.2011 09:50
  Kaasamise hea tava

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 28.12.2011 16:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 23.12.2011 09:02Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 15.12.2011 16:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 21.12.2011 16:18Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 28.12.2011 12:02Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 19.12.2011 11:58Kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 19.12.2011 11:11Kooskõlastatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 19.12.2011 10:39Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 20.12.2011 19:38Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Vastatud: 21.12.2011 09:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 16.12.2011 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaFunktsionaalsuse testKatri Tammsaar11.01.2012 12:37

  Koonddokument

  Ava11-1157/15
  28.12.2011 17:37
  Lisa „Kaasamise hea tava“ eelnõu seletuskirja juurde.

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:21.12.2011 18:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Riigisekretär
  Ettevalmistanud asutus:Riigikantselei
  Nimetus:Kaasamise hea tava
  Koostajad:Juhani Lemmik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik
  Dokumendi allkirjastaja:Heiki Loot, Riigikantselei
  Edastaja:Ilona Kään, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava11-1157/10
  21.12.2011 18:26
  Kaasamise hea tava
  Ava11-1157/14
  28.12.2011 16:46
  Kaasamise hea tava

  Kõik selle toimiku dokumendid