Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018 avalik konsultatsioon

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0661Liik: Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:06.06.2016 11:23
  Tähtaeg:18.06.2016 00:00
  Pealkiri:Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018 avalik konsultatsioon
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2016-2018
  Sisu:
  Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on tänaseks 69 riiki hõlmav rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega ning kasutades tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Eesti eesmärgiks partnerluses osaledes on suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu avaliku võimu teostamise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega.
  
  AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava. Eestis koordineerib partnerluse osalemise tegevuskava elluviimist AVP koordineeriv kogu, kus osalevad valitsuse, valitsusväliste partnerite, parlamendi ja kohalike omavalitsuste esindajad. Eesti 2016-2018 tegevuskava koostas eri osapoolte koostöös koordineeriv kogu, mis leppis kokku nii tegevuskava koostamise põhimõtetes kui ka prioriteetsuundades. Pärast uue tegevuskava prioriteetide kokkuleppimist korraldas Riigikantselei koostöös koordineeriva koguga avatud ideekorje, mille käigus laekunud 33 ettepanekule tuginedes otsustas koordineeriv kogu kavandada tegevuskavasse üheksa tegevust. 
  
  Esitame tegevuskava avalikule konsultatsioonile, oodates teie tagasisidet valminud tegevuskavale. Kas selles on tähelepanu pööratud olulistele teemadele? Kas midagi olulist on puudu? Milliste tegevuste elluviimisesse oleksite valmis omalt poolt panustama? Tegevuskava avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat ja ootame teie arvamusi hiljemalt 18. juuniks 2016. 
  
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel on kavas heaks kiita Vabariigi Valitsuse istungi protokolli märgitava otsusega ja esitatakse seejärel avatud valitsemise partnerluse rahvusvahelisele tugiüksusele.
  
  Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiate rohkem teavet:
  
  Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org
  Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Välisministeeriumi veebilehelt http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
  Eelnõuga seotud küsimustele vastab Liis Kasemets (Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, [email protected]

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava16-0661/01
  06.06.2016 09:46
  Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018 avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid